Po posiedzeniu Rady Ministrów w projekcie ustawy o zmianie prawa zamówień publicznych pojawiły się zapisy likwidujące obowiązek przetargów na organizację odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zapisany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.).

Przypomnijmy, że w projekcie zmian wniesionym przez ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego tzw. zlecenia in-house – w trybie zamówień z wolnej ręki miały nie obejmować gospodarki odpadami. Nie zawierały bowiem zmian w u.c.p.g.

Możliwości bezprzetargowego zlecania odbioru odpadów domagały się natomiast środowiska samorządowe, wspierane przez ministra środowiska Jana Szyszko. I wygląda na to, że to ten drugi miał większą siłę przebicia, bowiem po ubiegłotygodniowym posiedzeniu Rady Ministrów na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się dokumenty świadczące o zmianach w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach.

Zgodnie ze wspomnianymi dokumentami umożliwiono gminom zastosowanie wszystkich trybów udzielania zamówień przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, łącznie z zastosowaniem trybu z wolnej ręki, z uwzględnieniem zastosowania tzw. zamówień in house w przypadku odbierania albo odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Czytaj więcej

42 Komentarze

  1. Moje zdanie jest takie nie wywoźmy jako firmy prywatne już teraz śmieci będą kary ale szczury ich wpierniczą jak w Neapolu niech pokażą firmy miejskie co potrafią ZROBIĆ ZE ŚMIECIAMI

Skomentuj