ENVICON 2016. Jakie są cele i główne korzyści z wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym i jakie wpływ na polską gospodarkę będzie miał proces wdrożenia tego pakietu mówiono podczas sesji specjalnej Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska Envicon w Poznaniu.

Celem wdrożenia pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym jest pobudzanie konkurencyjności krajów UE względem innych gospodarek świata, tworzenie miejsc pracy i wspieranie trwałego wzrostu gospodarczego mówiono podczas sesji specjalnej, która odbyła się 10 października w Poznaniu podczas Kongresu Envicon.

Z kolei z punktu widzenia gospodarowania odpadami, bezpośrednim celem implementacji tego pakietu jest zmiana podejścia do odpadów poprzez ich dalsze wykorzystanie jako zasobów ograniczając jednocześnie zużycie surowców pierwotnych. Ideą jest odejście od modelu linearnego ciągle funkcjonującego w wielu krajach UE – również w pewnej mierze w Polsce. Skutkuje to marnotrawstwem surowców lub energii zawartych w odpadach.

Nowe regulacje

Jak tłumaczył Jakub Tyczkowski, prezes Zarządu z Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań zmianie dzięki circular economy ulegnie również hierarchia postępowania z odpadami. Najpierw należy zapobiegać ich powstawaniu, następnie kiedy już powstaną, powinny być maksymalnie wykorzystane, a dopiero później poddane recyklingowi.

– Metody zagospodarowania takie jak odzysk energetyczny czy składowanie są na końcu tej piramidy – stwierdził J. Tyczkowski. I dodał, że konsekwencją tego podejścia będą rozwiązania systemowe np. po stronie inwestycji pierwszych rozwiązań będzie to brak motywacji do spalania i wprowadzenie regulacji demotywujących do składowania. Jak poinformował będzie to skutkowało m.in. wprowadzeniem dużo wyższych poziomów recyklingu odpadów surowcowych i ograniczenie składowania odpadów komunalnych w 2030 roku do 10% wytworzonej masy.

– Obecnie w Polsce składowanie jest nadal dominującą formą zagospodarowania tych odpadów. 2030 rok jest właśnie horyzontem jaki nakreśli GOZ – zaznaczył Tyczkowski. I dodał, że cały czas trwają prace nad pakietem gospodarki w obiegu zamkniętym (GOZ), a ich zakończenie jest planowane na drugą połowę 2017 r. Kraje członkowskie będą miały 1,5 roku na implementację tych zmian. – Powinniśmy zatem zakładać, że od 2021 roku będziemy musieli dysponować w Polsce nowymi regulacjami – podkreślił.

W dalszej części swojego wystąpienia J. Tyczkowski poinformował, że już od 2019 r. ilości odpadów opakowaniowych poddane recyklingowi, zgodnie z jeszcze obowiązującymi wymogami, powinny pokryć potrzeby gmin w zakresie powtórnego wykorzystania i recyklingu w zakresie PMTS.

– Należałby zatem postawić tezę, iż sfinansowanie zbiórki odpadów opakowaniowych przez wprowadzających opakowania na rynek wystarczy w zupełności aby gminy zrealizowały swoje poziomy. Jest to teza prawdziwa, ale regulacje muszą zagwarantować pokrywanie tych kosztów. Obecnie mamy do czynienia z nadużyciami, które są obserwowane na rynku, których pełne wyeliminowanie wydaje się możliwe tylko poprzez zmiany systemowe implementujące jednocześnie GOZ – zaznaczył.

Podczas sesji wiele mówiono także o społecznych korzyściach z gospodarki o obiegu zamkniętym, przedstawiono też bilans odpadów komunalnych w Polsce w kontekście istniejących i planowanych instalacji do ich przetwarzania. Omówiono też dotychczasowe doświadczenia i wskazano kolejne wyzwania w kontekście polityki wodnej Unii Europejskiej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj