Komisja Europejska postanowiła pozwać Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku ze zwiększonym pozyskiwaniem drewna w Puszczy Białowieskiej, która jest obszarem chronionym Natura 2000. Jako że rozpoczęto już wyrąb na znaczną skalę, KE zwraca się do Trybunału również z wnioskiem o niezwłoczne wstrzymanie wycinki.

– Skierowaliśmy sprawę do Trybunału UE. Zwróciliśmy się także z prośbą do polskich władz o natychmiastowe zaniechanie działań. To praktyczne kroki, jakie Komisja Europejska podejmuje dla ochrony jednego z ostatnich dziewiczych lasów Europy. Są to kroki będące częścią długo rozważanego postepowania, poparte publicznie wyrażonymi opiniami UNESCO – powiedział Karmenu Vella, członek KE.

Jak argumentuje Komisja Europejska, rozpoczęte w tym roku cięcia w Puszczy Białowieskiej stanowią dla niej zagrożenie i nie mogą być uznawane za „działania ochronne” (tak wycinkę określa Ministerstwo Środowiska).

– Dostępne dowody wskazują, że działania te są niezgodne z celami ochrony tego obszaru i wykraczają poza środki niezbędne do zapewnienia zrównoważonego użytkowania puszczy – mówią przedstawiciele KE.

Komisja pozwała w tej sprawie Polskę do Trybunału Stanu UE. Złożono też wniosek o tymczasowe zakazanie wycinki w puszczy. Trybunał może zarządzić środki tymczasowe nakazujące państwu członkowskiemu wstrzymanie się od działań powodujących poważne i nieodwracalne szkody przed wydaniem wyroku. Komisja uważa, że przypadek Puszczy Białowieskiej wymaga użycia takich właśnie środków.

Czytaj także >>> Jest decyzja UNESCO: Puszcza Białowieska będzie chroniona!

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. Szkody wywołane przez drukarza były i będą. Drukarz sam przyszedł i sam odejdzie jak bywało wielokrotnie.
    O pozyskiwanie drewna tu się rozchodzi.

  2. Od razu poproszę podpisaną deklarację przez członków KE, że biorą całkowitą odpowiedzialność, łącznie z odszkodowaniem za szkody jakie zostaną wyrządzone przez kornika drukarza. Proszę długopis w rękę i smarować bumagę, a nie tylko klecić idiotyczne donosy.

Skomentuj