Grupa LOTOS postawi w przyszłym roku na 100% biodiesla. Paliwo w całości powstałe z tłuszczów organicznych nie trafi na razie na stacje paliw, ale będą mogli je kupić klienci instytucjonalni.

Osiągnięcie Narodowego Celu Wskaźnikowego, czyli minimalnego udziału biokomponentów oraz innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw i biopaliw zużywanych w transporcie w ciągu roku, Grupa LOTOS osiągnie poprzez skierowanie do sprzedaży m. innymi 100% biopaliwa produkowanego w nowej fabryce biokomponentu FAME (z ang. Fatty Acid Methyl Ester) w Czechowicach-Dziedzicach na Śląsku oraz produkcję oleju napędowego i benzyny z udziałem biokomponentów w wielkości do 5%. Taka strategia pozwoli na sprostanie wymogom prawnym i jednocześnie wpłynie optymalnie na ekonomię produkcji i sprzedaży biopaliw przez LOTOS.

Budowana kosztem ok. 80 mln zł fabryka w Czechowicach-Dziedzicach zostanie uruchomiona na początku drugiego kwartału przyszłego roku. Jej projektowa zdolność produkcyjna to 100 tys. ton biokomponentu FAME rocznie. Już w październiku br. spółka LOTOS Biopaliwa – właściciel i operator nowobudowanej instalacji FAME – zawarła z firmą KOMAGRA umowę na dostawy surowego oleju rzepakowego. Wart 0,5 mld zł kontrakt ma na celu zapewnienie dostaw podstawowego surowca dla powstającej na Śląsku fabryki.

Envicon poniżej wpisu
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj