W Olsztynie podsumowano program „Prosument na Warmii i Mazurach”, realizowany w ostatnich dwóch latach ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jego efekcie mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego wykonano 361 ekologicznych instalacji.

Podczas konferencji pod hasłem „Program Prosument – i co dalej?”, zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, zaprezentowano też nowy „Program priorytetowy EWA – dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne”. W konferencji uczestniczyło ponad sto osób – zarówno indywidualnych beneficjentów, jak i przedstawicieli samorządów.

Większa świadomość, znaczny efekt

Z danych przedstawionych przez kierownictwo wojewódzkiego funduszu oraz jego doradców energetycznych wynika, że realizowany w latach 2014-2016 program dotacyjno-pożyczkowy Prosument istotnie przyczynił się do rozwoju odnawialnych źródeł energii na Warmii i Mazurach, zwłaszcza energetyki słonecznej. W jego efekcie zrealizowano 361 projektów o łącznej wartości prawie 15 mln zł, głównie w indywidualnych gospodarstwach domowych. Instalacje proekologiczne eliminujące uciążliwe konwencjonalne paliwa powstały w każdym powiecie: najwięcej w olsztyńskim (129), szczycieńskim (53),  iławskim (23) i ostródzkim (22).

Roczny efekt ekologiczny jest znaczny: 338 systemów fotowoltaicznych wyprodukuje prawie 1900 MWh energii elektrycznej, a 36 pomp ciepła i 12 pieców na pellet – ponad 3300 GJ energii cieplnej. W konsekwencji emisja CO2 spadnie o ponad dwa tysiące ton!

– Dzięki temu programowi (licznym spotkaniom indywidualnym i dwóm konferencjom) znacznie wzrósł poziom świadomości obywatelskiej w zakresie OZE, a jest to jeden z priorytetów naszej strategii: funduszu i województwa – stwierdził  Tadeusz Ratyński, wiceprezes zarządu WFOŚiGW w Olsztynie i dodał: –  Gdy słyszymy o smogu, mówimy głośno o potrzebie termomodernizacji i poszanowaniu energii. Docieplenie budynków i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych powoduje oszczędności w zużyciu paliwa o 30-40 procent, a to daje oszczędności w miesięcznych rachunkach domowych o 200-300 złotych.

Gość konferencji, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Sylwia Jaskulska z uznaniem wyraziła się o działaniach funduszu oraz jego beneficjentów. Przypomniała, że władze regionu przywiązują ogromną wagę do działań proekologicznych, zwłaszcza dotyczących wody, powietrza i odpadów. Cele i konkretne zadania zapisane są w strategicznych dokumentach. Zaapelowała do samorządów, by wspierały proekologiczne inicjatywy mieszkańców.

Kontynuacja Prosumenta

Okazało się, że jednostki samorządowe, wspólnoty, spółdzielnie i spółki prawa handlowego nie skorzystały z Prosumenta, choć w I etapie mogły. Natomiast duże zainteresowanie inwestycjami w ramach programu wśród osób fizycznych (niskooprocentowane pożyczki i dotacje do 40 proc. wartości projektu), przerosło oczekiwania jego operatorów.

– Otrzymaliśmy ponad 700 wniosków, z przyczyn formalnych zdążyliśmy zrealizować połowę z nich o wartości kosztorysowej ponad 14,9 mln zł. A wnioski odrzucone opiewały na prawie 18 mln zł. I te liczby sprawiły, że postanowiliśmy ogłosić kolejny program zachęcający do inwestycji na rzecz ochrony środowiska – powiedział Adam Krzyśków, prezes zarządu WFOŚiGW w Olsztynie (przewodniczy też krajowemu konwentowi prezesów wojewódzkich funduszy).

–To EWA, nasz autorski projekt na kolejne dwa lata, do 2018 roku. Traktujemy go jako regionalną kontynuację Prosumenta dla osób fizycznych i grup mieszkańców (wspólnot) – podkreślił Adam Krzyśków.

Co oferuje EWA?

EWA jest skrótem od nazw trzech linii programu: Energia, Woda i Atmosfera. Program dysponuje 20 mln zł na pożyczki o 2-procentowej stopie, udzielane na proekologiczne inwestycje tylko na potrzeby gospodarstw domowych. Na linie Energia i Woda przeznaczono po 5 mln zł, a na Atmosferę – 10 mln zł. Pożyczka może wynieść nawet 300 tys. zł, przy 10-procentowym udziale własnym i udzielana jest na 5 lat. Fundusz może umorzyć do 10 procent pożyczki.

Z linii Energia można sfinansować systemy fotowoltaiczne o mocy do 40 kWp,  małe elektrownie wiatrowe do kWe oraz piece do 50 kW, a także samochody, skutery i łodzie z napędem elektrycznym oraz urządzenia do ładowania pojazdów elektrycznych.

W linii Woda EWA oferuje pożyczki na przydomowe oczyszczalnie ścieków, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz studnie i systemy retencji wody na potrzeby domowe. W linii Atmosfera jest więcej rodzajów pożyczek: na szeroko rozumiane termomodernizacje domów, pompy ciepła, kotły na biomasę i gazowe wysokiej sprawności, na przyłącza do sieci CO oraz na likwidację azbestowych pokryć dachowych.

Start programu EWA odbył się 14 lutego.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj