Operator Logistyczny Paliw Płynnych uruchomił instalację do komponowania biopaliw w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej k. Bydgoszczy.

Specjalistyczna infrastruktura umożliwia komponowanie biopaliw metodą „on-line”. Proces ten jest całkowicie zautomatyzowany i polega na dozowaniu estrów metylowych do oleju napędowego w trakcie załadunku autocysterny. Do rurociągu podającego główny produkt podawana będzie odpowiednia ilość biokomponentu w proporcjach żądanych przez klienta. Aktualnie do oleju napędowego dodawanych jest 4,8 proc. estrów. Natomiast możliwości instalacji uruchomionej w Nowej Wsi Wielkiej są dużo większe i pozwalają na dodawanie tego składnika w ilości nawet do 20 proc.

Kolejne instalacje do komponowania paliw tradycyjnych z estrami metylowymi uruchomione zostaną w marcu w w Koluszkach, Rejowcu i Boronowie. Natomiast w maju usługa komponowania biopaliw „on-line” dostępna będzie w Emilianowie.

Ponadto OLPP jest technologicznie gotowy do usługowego komponowania paliw z dodatkiem biokomponentu w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach. Dozowanie biokomponentów do paliwa w tej Bazie odbywa się podczas przyjęcia paliwa do zbiornika. Metoda ta polega na dozowaniu biokomponentu w trakcie wyładunku paliwa bez biokomponentu z transportu kolejowego.

W każdej z baz objętych projektem biopaliwowym, wraz z uruchomieniem usługi, Operator Logistyczny Paliw Płynnych oferował będzie także obsługę laboratoryjną. Laboratoria wyposażone zostały w najnowocześniejszą aparaturę pomiarową dostosowaną do wykonywania kontroli jakości biokomponentów i gotowych biopaliw. Mogą one świadczyć również usługi w tym zakresie dla klientów zewnętrznych.

OLPP dostosował także swój system informatyczny, by przekazywać klientom dokumentację niezbędną do rozliczenia ulgi akcyzowej oraz Narodowego Celu Wskaźnikowego.

Envicon poniżej wpisu
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj