Niemal 23 km długości, 4 węzły drogowe, a do tego mosty, wiadukty i przejścia dla zwierząt. Kolejny odcinek drogi ekspresowej S7 właśnie został oddany do użytku. Powstał dzięki wsparciu Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

Prawie 630 mln zł to całkowita wartość wybudowanego odcinka drogi S7 Nidzica – Napierki. Ponad 296 mln zł to dofinansowanie z funduszy unijnych.

Budowa tego odcinka rozpoczęła się w 2015 roku. Oddanie do ruchu odcinka Nidzica – Napierki jest kolejnym etapem budowy drogi ekspresowej S7 łączącej Gdańsk, Warszawę i Kraków. Otwarty odcinek jest położony w północnej części Polski, głównie na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (w jego południowej części) i mazowieckiego.

W województwie warmińsko-mazurskim wybudowano już ok. 90 km tej trasy na odcinkach Elbląg – Ostróda Północ (60 km) oraz Olsztynek – Nidzica (31 km). W budowie są jeszcze 3 odcinki S7 o łącznej długości niemal 30 km. Ich budowa zakończy się jeszcze w tym roku.

W ramach POIiŚ 2014-2020 łącznie zaplanowano realizację ponad 370 km drogi ekspresowej S7. W perspektywie 2007-2013 powstało ponad 125 km trasy S7.

Źródło: Kurier PAP/Ministerstwo Rozwoju

Envicon poniżej wpisu
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj