Przetarg na zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Poznaniu został unieważniony. Władze miasta zdecydowały, że po 1 lipca prowadzeniem terenów zajmie się miejska jednostka budżetowa – Usługi Komunalne.

O sprawie pisaliśmy zaraz po ogłoszeniu przetargu. Dotychczasowa, 25-letnia umowa z Universum Spółdzielnią Pracy – obecnym zarządcą poznańskich cmentarzy komunalnych, któremu zarzuca się praktyki monopolistyczne – wygasa z końcem czerwca. Po tym terminie nadzór nad nekropoliami przejmie miejska jednostka Usługi Komunalne. Codzienne zarządzanie cmentarzami miało jednak zostać przekazane zewnętrznemu operatorowi wyłonionemu w przetargu. Ten, jak podał poznański urząd miasta, został jednak unieważniony.

W unieważnionym przetargu wystartowała jedna firma – Spółdzielnia Pracy Universum, która od 1975 roku zajmowała się prowadzeniem cmentarzy na Miłostowie i Junikowie i była monopolistą na rynku operatorów cmentarzy komunalnych w stolicy Wielkopolski.

Universum za 2 lata świadczenia usług zaproponowała kwotę ponad 13 mln zł, czyli ponad 5 mln zł więcej niż to, ile miasto chciało przeznaczyć na zarządzanie cmentarzami.

Co ciekawe, kwota zapisana w przetargu była uśrednioną stawką, jaką do tej pory otrzymywało od miasta Universum.

Poznańscy urzędnicy są optymistyczni co do zarządzania miejskimi cmentarzami komunalnymi. – Jestem przekonany, że przyjęcie prowadzenia tego zadania przez jednostki miejskie poprawi w ciągu najbliższych lat estetykę i jakość infrastruktury na cmentarzach, na czym zależy mieszkańcom – powiedział Tomasz Lewandowski, zastępca prezydenta Poznania. Jednocześnie uspokoił obecnych pracowników cmentarzy, którzy jeszcze są zatrudnieni przez Universum, zachęcając ich do ubiegania się o pracę w nowej spółce Usługi Komunalne.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj