W Dorzeczu Parsęty dzięki unijnemu dofinansowaniu za 11,5 mln zł powstanie dziesięć Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zostaną zainstalowane w dwóch miejscach pojemniki podziemne.

Koszt projektu wynosi blisko 16,5 mln, z czego unijne wsparcie wyniesie 11,5 mln zł. Ze względu na  okres kwalifikowania wydatków, inwestycja musi zostać zrealizowana do końca 2019 r.

Dzięki unijnemu wsparciu wybudowane zostaną Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zespół pojemników podziemnych, tzw. „gniazd” na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Przedsięwzięcie obejmuje: Dygowo (PSZOK1), gm. Szczecinek (PSZOK2), Borne Sulinowo (PSZOK3), Gościno (PSZOK4), Karlino (PSZOK5), Grzmiąca (PSZOK6), m. Białogard (PSZOK7), Siemyśl (PSZOK8), Ustronie Morskie (PSZOK9), Postomino (PSZOK10), m. Kołobrzeg (PSZOK11), m. Szczecinek (PSZOK12).

Tereny PSZOK-ów umożliwią samodzielne dostarczenie odpadów przez mieszkańców i pozostawienie ich w punkcie. Zostaną również odpowiednio dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ponadto w specjalnie do tego wydzielonych miejscach, mieszkańcy będą mogli pozostawić przedmioty nadające się do podobnego użycia, które w dalszej kolejności trafią do innych osób. Co ważne, godziny otwarcia PSZOK-ów zostaną dostosowane do wymagań lokalnych społeczności.

Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich. Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego, istotnego z punktu widzenia środowiska naturalnego, społeczeństwa i regionu objętego oddziaływaniem inwestycji w kategoriach długoterminowych.

Wniosek na dofinansowanie został złożony do NFOŚiGW w ramach pierwszego konkursu ogłoszonego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.2. Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Umowę na budowę PSZOK-ów w Dorzeczu Parsęty podpisali: ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Roman Wójcik, Zastępca Prezesa Zarządu, a ze strony beneficjenta – Waldemar Miśko, Przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie.

Całkowity koszt projektu to niemal 16,5 mln zł, z czego wydatki kwalifikowane opiewają na kwotę 13,5 mln zł, a unijne wsparcie wyniesie 11,5 mln zł. Projekt, ze względu na okres kwalifikowania wydatków, musi zakończyć się do 31 grudnia 2019 r.

To druga umowa podpisana w ramach tego konkursu. Pierwsza dotyczyła rozbudowy sieci Ekoportów (odpowiednik PSZOK) w Szczecinie. Projekt otrzymał 2,9 mln zł unijnej dotacji, przy całkowitym jego koszcie wynoszącym blisko 6 mln zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj