W związku z licznymi regulacjami uchwalonymi w ubiegłym roku przez rząd, najbliższy okres będzie stał pod znakiem wielu zmian w prawie. Sprawdź, które przepisy związane z gospodarką komunalną i samorządami terytorialnymi ulegną zmianie w 2017 roku.

Najnowsze wydanie „Przeglądu Komunalnego” (02/2017) zawiera specjalny dodatek na temat nowych regulacji prawnych w zarządzaniu mieniem samorządowym oraz kadrą menedżersko-nadzorczą w spółkach komunalnych.

Aby poznać wszystkie szczegóły zmian prawnych w 2017 r. dotyczących gospodarki komunalnej i samorządów, polecamy zapoznać się z lutowym „Przeglądem Komunalnym” i dodatkiem do tego wydania.

– Nie pierwszy raz ustawodawca przypomina sobie o gospodarce komunalnej przy porządkowaniu gospodarki państwowej. Często sieje przy tym zamęt instytucjonalny i terminologiczny, gdyż nie zawsze projektodawcy – specjaliści od wielkoprzemysłowych czy finansowych spółek giełdowych – dostrzegają różnicę między takimi jednostkami a spółkami komunalnymi. Niestety, tak też się wydarzyło w przypadku omawianych zmian – mówi Zygmunt Jerzmanowski, radca prawny, autor dodatku.

Nowe oblicze gospodarki komunalnej

Likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa i przejęcie części jego funkcji przez premiera lub ministrów, nowa organizacja zarządzania spółkami z udziałem państwa, określenie zasad zarządzania akcjami i udziałami spółek państwowych oraz innym mieniem to tylko niektóre z proponowanych zmian, które zostały szczegółowo omówione w dodatku.

Najwięcej wprowadzonych zmian będzie jednak w przypadku ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zmienia ona ponad 90 ustaw i, mimo że część z nich ma na celu dostosowanie brzmienia przepisów do nowej sytuacji prawnej, to jednak zawiera także szereg przepisów, które będą miały duży wpływ na strukturę gospodarki i funkcjonowanie samorządów.

Ustawy do zmiany

Restrukturyzacja zmieni kilka ustaw istotnych z punktu widzenia gospodarki komunalnej prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego: Ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, wprowadzając do tej gospodarki zasady polityki kadrowej oraz zasady wnoszenia wkładów, obejmowania i zbywania udziałów w spółkach, identyczne lub bardzo zbliżone do obowiązujących w spółkach państwowych, Ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, z której zniknęło pojęcie i ustawowa definicja „prywatyzacji”, choć sama możliwość zbywania udziałów i akcji spółek została utrzymana oraz Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Ustawodawca zmienił też Ustawę z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zwana ustawą antykorupcyjną oraz Ustawę z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, zwana ustawą lustracyjną.

Ponadto zmianie podlegają: Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych oraz Ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, zwana nową ustawą kominową.

Przegląd Komunalny 02/2017

Więcej na ten temat w najnowszym (02/2017) „Przeglądzie Komunalnym”.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Dzień dobry, zastanawia mnie kwestia realizacji obowiązku z art. 21 par. 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami tj. przekazania ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, w terminie 3 miesięcy od dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, informację w sprawie realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 2., wobec likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa. Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wobec likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa zawierały przepisy nowelizujące między innymi ustawę o zasadach wynagradzania (…) jednak nie w zakresie art 21. Jakiemu zatem organowi, w związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa, należy przekazać informacje o realizacji obowiązku?

Skomentuj