W tym roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie nabędzie dwa samochody elektryczne wraz ze stacjami ładowania akumulatorów.

Nowo zakupione pojazdy elektryczne będą wykorzystywane przez pracowników ZWiK m.in. do odczytu wodomierzy radiowych.

Na zakup samochodów elektrycznych przyznana została dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Szczecińskie wodociągi otrzymają na ten cel maksymalnie 140 tys. zł z WFOŚiGW.

– W wyniku zakupu osiągnięty zostanie efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia emisji dwutlenku węgla – mówi informuje Piotr Dykiert z ZWiK. Jak dodał, szczecińskie wodociągi już od wielu lat poszukują nowych, ciekawych rozwiązań służących ochronie środowiska i skutecznie je wdrażają. Przykładowo jest to produkcja energii elektrycznej ze słońca czy z biogazu powstającego w procesie oczyszczania ścieków.

Envicon poniżej wpisu
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj