1 / 3

List intencyjny w kierunku rozwoju elektromobilności w Toruniu podpisały władze miasta i Energa. Oprócz punktów ładowania pojazdów rozwijany będzie elektryczny transport publiczny.

Zgodnie z założeniami listu intencyjnego, podpisanego dzisiaj przez Alicję Barbarę Klimiuk, wiceprezes zarządu Energa oraz Michała Zaleskiego, prezydenta miasta Torunia, planowana współpraca ma na celu stworzenie programu rozwoju elektromobilności w mieście. Polegać ma na rozbudowie elektrycznych form publicznego transportu zbiorowego – w szczególności w ramach programu „E-bus”.

– Dzięki ekspansji elektromobilności mieszkańcy Torunia poznają zalety komunikacji miejskiej opartej na pojazdach elektrycznych, które podczas jazdy emitują znacznie mniej szkodliwych związków chemicznych do atmosfery, przez co wpływają pozytywnie na jakości powietrza w aglomeracjach. Ponadto, pojazdy takie są znacznie cichsze od swoich spalinowych odpowiedników – powiedziała Alicja Barbara Klimiuk, wiceprezes ds. operacyjnych Energa.

Władze miasta są zainteresowane rozwojem w Toruniu transportu publicznego opartego na autobusach elektrycznych oraz stworzeniem punktów ładowania pojazdów.

– Elektomobilność to jeden z priorytetów dla rozwijających się polskich miast. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie rynkiem elektromobilności, w zakresie szerokorozumianego transportu miejskiego czy infrastruktury przyjaznej dla e-mobilności. Toruń chce stawić czoła wyzwaniom, jakie w przyszłości rodzić będzie miejski ruch drogowy. (…) Upowszechnianie pojazdów elektrycznych ma na celu nie tylko ograniczenie emisji dwutlenku węgla w mieście, ale przyczyni się również do redukcji hałasu i wpłynie pozytywnie na poprawę jakości powietrza a tym samym życia mieszkańców – powiedział Michał Zaleski, prezydent miasta Torunia.

Realizowany w Toruniu projekt planowany jest kilkuetapowo. Wpierw władze miasta i jednostki odpowiedzialne za transport publiczny we współpracy z ekspertami Energi przystąpiłyby do opracowania ramowego planu rozwoju elektromobilności w Toruniu. Obejmowałby wnikliwą analizę transportu publicznego w mieście, zwłaszcza rozkładu jazdy i obciążenia linii autobusowych wskazanych do obsługi przez e-autobusy. Wyniki analizy pozwoliłyby następnie na stworzenie optymalnego planu rozmieszczenia infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych – zarówno publicznych, jak i prywatnych. Jej budowa poprzedzona zostałaby szczegółowym studium wykonalności, uwzględniającym wszystkie niezbędne czynniki.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj