Dostawca ciepła Veolia Energia Łódź i Politechnika Łódzka podpisały w piątek umowę o partnerstwie. Współpraca dotyczy m.in. projektów naukowo-badawczych i rozwoju kształcenia studentów uczelni zgodnie z potrzebami firmy.

Jak wyjaśniła rzeczniczka politechniki, podpisanie piątkowej umowy o partnerstwie nie tylko łączy w jednym dokumencie dotychczasowe formy współpracy uczelni z firmą Veolia Energia Łódź, ale również rozszerza o inne.

Współpraca między Politechniką Łódzką a firmą Veolia Energia Łódź dotyczy zarówno projektów naukowo-badawczych, związanych z energetycznym profilem działalności Veolii i rozwojem kształcenia studentów uczelni zgodnie z potrzebami firmy, jak i projektów związanych z ochroną środowiska naturalnego i efektywnością energetyczną.

Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak przypomina, że na uczelni studiuje obecnie prawie 18 tys. studentów. Jak mówi, Politechnika Łódzka kształci kadry dla przemysłu, uwzględniając w przygotowaniu programów studiów ważny głos partnerów biznesowych – przyszłych pracodawców studentów, takich jak np. Veolia. Na uczelni prowadzone są np. zajęcia „Spalanie i konwencjonalne źródła energii” na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Prowadzone są działania o charakterze edukacyjnym, takie jak np. „Biomasa problemów naukowych”.

– Ich celem jest popularyzacja zagadnień związanych z energetyką odnawialną, praktycznymi mechanizmami rządzącymi procesami gromadzenia i przetwarzania energii pozyskiwanej właśnie z odnawialnych źródeł – mówi rektor.

Jak wyjaśniają władze firmy, polityka prowadzona przez Veolię Energię Łódź jest w wielu „obszarach zbieżna ze strategią uczelni”. Firma wspólnie z uczelnią analizuje kierunki studiów pod kątem dostosowania bloków tematycznych i przedmiotów do zakresu działalności sektora energetycznego w Łodzi i organizuje praktyki studenckie na terenie łódzkich elektrociepłowni.

Obie strony współpracują także przy organizacji przedsięwzięć konferencyjnych, seminariów czy szkoleń o charakterze edukacyjnym.

Ważnym obszarem współpracy są również patronaty Veolii Energii Łódź dla projektów ekologicznych realizowanych przez koła naukowe na Politechnice Łódzkiej. Można tutaj wymienić projekty budowy innowacyjnej turbiny wiatrowej oraz pojazdu – rekordzisty kraju – przejeżdżającego 837 km na 1 litrze paliwa.

Źródło: PAP Nauka w Polsce

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj