W ramach prac nad Warszawską Strategią Adaptacji do zmian klimatu, miasto oddaje głos mieszkańcom. Konsultacje społeczne odbywają się w kolejnych dzielnicach. Najbliższe spotkania przewidziano dla mieszkańców Żoliborza, Ursusa, Ursynowa i Śródmieścia.

Warszawscy urzędnicy pracują nad strategią adaptacji do zmian klimatu dla miasta do 2050 roku. To dokument, który będzie zawierał działania zapobiegające i łagodzące skutki podtopień, suszy, upałów, powodzi czy silnego wiatru.

Miasto na początku roku wypracowało założenia do strategii, które od kilku miesięcy są konsultowane z mieszkańcami. W ramach konsultacji społecznych zbierane są opinie dotyczące preferowanych kierunków adaptacji do zmian klimatu w poszczególnych obszarach miasta. Zagospodarowanie wody deszczowej na terenie osiedla lub prywatnej posesji, tworzenie zielonych dachów i ścian, sadzenie drzew przy ulicach, poidełka z darmową wodą wodociągową, zacienienie osiedlowego placu zabaw, pomoc sąsiedzka w trakcie powodzi. To tylko niektóre pomysły na klimat, jakie zgłaszają mieszkańcy stolicy.

Najbliższe spotkania konsultacyjne odbędą się na Żoliborzu, Ursusie, Ursynowie i Śródmieściu.

Konsultacje społeczne potrwają do końca czerwca. Swoje pomysły na klimat mieszkańcy mogą zgłaszać również elektronicznie lub pocztą tradycyjną.

Na podstawie wyników konsultacji powstanie projekt dokumentu, który jesienią zostanie poddany dyskusji w Zespole ds. Klimatu przy Prezydencie m. st. Warszawy. Po zakończeniu wszystkich niezbędnych procedur nad strategią będzie debatować stołeczna rada miasta.

Strategia jest przygotowywana w ramach projektu Adaptcity, realizowanego przy udziale środków Instrumentu Finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj