1 / 2

Ponad 1000 kontroli przeprowadzili w czerwcu i lipcu funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w ramach ogólnoświatowej operacji DEMETER IV.  Kontrolowano transgraniczne przemieszczanie odpadów w obrocie morskim i lądowym.

W trakcie operacji funkcjonariusze skarbówki na drogach województwa pomorskiego poddali kontroli przeszło 800 pojazdów. Niektóre kontrole prowadzone były przy współudziale Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego.

Natomiast w portach morskich w Gdańsku i w Gdyni funkcjonariusze przeprowadzili około 200 działań, w trakcie których kontroli poddano przeszło 500 kontenerów. Pracownicy Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 8 przesyłek nielegalnie przemieszczanych odpadów. Natomiast funkcjonariusze z Oddziału Celnego Baza Kontenerowa w Gdyni ujawnili 7 transportów odpadów nielegalnie przemieszczanych drogą morską.

Łącznie w kontenerach ujawniono odpady o masie 1 099 169 kg, podaje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.

Czytaj więcej

2 Komentarze

Skomentuj