O dofinansowanie na wymianę nieekologicznych kotłów, w których często spala się śmieci będą mogły starać się małopolskie gminy. Nabór wniosków rusza 30 grudnia, a do podziału jest ponad 216,5 mln zł. Pozwoli to na likwidację ponad 26,5 tys. starych pieców węglowych.

Pieniądze dla właścicieli domów

O dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 mogą ubiegać się właściciele domów jedno- i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić go piecem na biomasę lub paliwa gazowe, nowoczesnym piecem węglowym, źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródła energii lub podłączyć się do sieci ciepłowniczej.

W przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej dotacja pokryje koszty demontażu starego pieca oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Natomiast jeżeli wymieniamy stary piec na nowy (na gaz, biomasę, węgiel) dotacja pokryje koszty demontażu starego pieca oraz zakup i montaż nowego, a także koszty instalacji niezbędnej armatury, a w przypadku kotłów gazowych również wkład kominowy.

W Krakowie dofinansowanie obejmuje wyłącznie kotły gazowe lub OZE. W Metropolii Krakowskiej (z wyjątkiem Krakowa) dofinansowanie dotyczy kotłów gazowych lub OZE oraz kotłów na biomasę. Poza Metropolią dofinansowanie obejmuje kotły gazowe lub OZE oraz kotły na biomasę i węgiel, ale tylko najnowszej generacji.

Ile można otrzymać pieniędzy na wymianę pieca?

Na likwidację starego, nieekologicznego kotła i zastąpienie go przyłączeniem do sieci ciepłowniczej, kotłem na paliwo stałe bądź gaz lub też odnawialnym źródłem energii można otrzymać równowartość 350 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 8 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego oraz nie więcej niż 10 tys. zł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.

Można także starać się o pokrycie kosztów instalacji. Dotacja na ten cel to nie więcej niż 6 tys. zł (konkurs 4.4.2) i do 1 tys. zł (konkurs 4.4.3) w przypadku budynku jednorodzinnego. W przypadku budynku wielorodzinnego ta kwota może być odpowiednio wyższa i zależy od liczby odrębnych lokali mieszkalnych.

Ostateczne warunki otrzymania dotacji przez mieszkańców określą poszczególne gminy i to tam wszyscy zainteresowani wymianą kotłów uzyskają niezbędne informacje.

Jeżeli gmina stara się o dotacje na wymianę pieców już wkrótce będzie można wykonać bezpłatny audyt energetyczny. Audytor sprawdzi którędy ucieka ciepło z domu i jakie prace termomodernizacyjne trzeba wykonać. Zaproponuje też odpowiedni piec.

Konieczna termomodernizacja

Warunkiem uzyskania dotacji na wymianę pieców jest termomodernizacja budynku. Środki na docieplenie zabezpieczono w programie Jawor realizowanym przez WFOŚiGW. To niskooprocentowana pożyczka z atrakcyjnymi warunkami spłaty.

Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplanej poniżej 600 m2 (ocieplenie ścian budynków, ocieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią, kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana, okien, drzwi zewnętrznych). Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Przeczytaj także, jak krok po kroku uzyskać dotację na wymianę pieca.

Szczegóły konkursów:

Czytaj więcej

Skomentuj