Ponad 35 mln zł unijnego dofinansowania przeznaczone będzie na modernizację istniejących oraz budowę nowych punktów gospodarowania odpadami. Projekty zostaną zrealizowane w 15 miejscowościach województwa pomorskiego. Inwestycje będą kosztowały 63 mln zł.

Umowy na dofinansowanie projektów związanych z gospodarką odpadami z samorządowcami 24 lipca 2018 r. podpisali Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz Paweł Orłowski, członek zarządu województwa.

– Zdaję sobie sprawę, że takie projekty nie są łatwe – mówi marszałek Mieczysław Struk. – Czasem ciężko jest przekonać mieszkańców do segregacji śmieci i ochrony środowiska Dlatego też w ramach punktów będą prowadzone liczne akcje edukacyjne i informacyjne dla mieszkańców. Szacujemy, że selektywnym systemem zbiórki odpadów komunalnych zostanie objętych prawie 123 tys. Pomorzan. Dzięki temu nasze województwo będzie jeszcze czystsze – podkreślił Orłowski.

Nowe PSZOK-i i kampanie edukacyjne

Dzięki unijnemu dofinansowaniu w całym regionie powstaną nowe (pięć) lub zostaną zmodernizowane (siedem) PSZOK-i (punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).

Najbardziej kosztowne inwestycje przewidziano w RIPOK Czarnówko, Bierkowo oraz Stary Las. W Czarnówku wybudowane zostaną trzy bioreaktory z pełnym wyposażeniem do oczyszczania powietrza oraz utwardzonym placem kompostowania i podziemnym zbiornikiem na odcieki.

W Bierkowie powstanie linia do sortowania odpadów. Natomiast w Starym Lesie zamontowane będzie urządzenie do odzysku metali niezależnych z odpadów oraz boksy magazynowe i samowyładowcze kontenery.

Całkowicie nowy punkt zostanie wybudowany np. w gm. Kaliska. Powstanie tam utwardzony plac oraz hala magazynowa. Zainstalowana zostanie waga samochodowa oraz tablice informacyjne o przyjmowanych odpadach komunalnych.

Z kolei w dwóch punktach w gminie Szemud wybudowane zostaną dodatkowe zadaszone place, a wśród mieszkańców będzie przeprowadzona kampania edukacyjna. Kartuski PSZOK zyska punkt zbiórki odpadów elektronicznych.

Projekt obejmuje całe województwo pomorskie. Inwestycje będą realizowane w: Kaliskach, Podkomorzycach (gm. Czarna Dąbrówka), Skórczu, Szemudzie, Kielnie (gm. Szemud), Miniętach (gm. Dzierzgoń), Nadziejewie (gm. Czarne), Kartuzach, Pelplinie, Dębnicy Kaszubskiej, Brusach, Czarnówku (gm. Nowa Wieś Lęborska), Żarnowcu (gm. Krokowa), Bierkowie (gm. Słupsk), Gliwie Małej (gm. Kwidzyn) oraz w Starym Lesie (gm. Starogard Gdański).

63 mln na inwestycje, 35 mln dotacji

Na wszystkie inwestycje przeznaczonych jest ponad 63 mln zł. Ponad połowa, czyli 35 mln zł unijnego dofinansowania pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Najdroższa inwestycja to rozbudowa RIPOK w Gliwie. Będzie kosztować około 22 mln zł.

Prawie 15,5 mln zł otrzyma PGK w Słupsku. Mniejsze, ale również milionowe kwoty otrzymają np. gm. Kaliska (1,9 mln zł), gm. Brusy (2,4 mln zł.) czy gm. Dębnica Kaszubska (1,5 mln zł). Najmniejszą kwota, tj. 290 tyś zł. na rozbudowę punktów selektywnej zbiórki odpadów, otrzyma gm. Szemud.

Najszybciej, bo już w grudniu 2019 r. prace zakończą się w Szemudzie, Miniętach (gm. Dzierzgoń). Pozostałe inwestycje powinny zostać ukończone do jesieni 2020 r.

Kilka dni temu podpisane zostały również umowy z samorządami Bytowa i Potęgowa.

Źródło: Pomorskie.eu, Radio Gdańsk

Czytaj więcej

Skomentuj