Owce zamiast kosiarek. W Gliwicach na zrekultywowanych terenach składowiska odpadów „koszą” trawę

Stado owiec zamieszkało w pobliżu ul. Rybnickiej w Gliwicach. Zwierzęta pasą się na zrekultywowanych terenach składowiska odpadów, „koszą” trawę, z powodzeniem zastępują kosiarki spalinowe i przyczyniają się do intensywniejszego zazieleniania tego obszaru.