Podpisano umowę na realizację jednego z pięciu brakujących odcinków autostrady A1. 17-kilometrowa trasa połączy granicę województwa łódzkiego z powstającą właśnie obwodnicą Częstochowy. Umowy na pozostałe mają zostać podpisane do końca września.

Części autostrady A1 między Tuszynem i Częstochową to ostatni brakujący fragment A1. Do końca sierpnia GDDKiA planuje podpisanie umów na trzy kolejne odcinki, a we wrześniu na ostatni, piąty.

– Tym samym wykonawcy będą przygotowywać dokumentację projektową dla całej ponad 80-kilometrowej trasy, a po uzyskaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej rozpoczną fizycznie budowę w terenie – czytamy w komunikacie GDDKiA, która zakłada, że w 2022 r. podróż z Gdańska do granicy z Czechami miałaby zająć około pięć godzin.

Prowadząca z północy na południe kraju autostrada A1 jest częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) oraz priorytetowego projektu „Autostrada Gdańsk – Brno/Bratysława – Wiedeń”. To główny szlak komunikacyjny łączący Trójmiasto z czeską granicą w Gorzyczkach, a pośrednio także z Toruniem, Łodzią i Katowicami.

Wykonawca, który nie wszędzie chce budować

Wartość 17-kilometrowego odcinka A1 od granicy województwa łódzkiego do węzła Częstochowa Północ mającego powstać w systemie „projektuj i buduj” oszacowano na 596,5 mln zł. Prace potrwają 35 miesięcy (bez okresów zimowych) i zakończą się w połowie 2022 r. Ten odcinek autostrady powstanie w śladzie drogi krajowej nr 1, czyli tzw. gierkówki.

Dwujezdnowia autostrada będzie miała trzy pasy ruchu (i pasy awaryjne) i zostanie wykonana z nawierzchni z betonu cementowego. Zbudowane zostanie też: węzeł Mykanów (dawniej Kościelec), kilkanaście mostów, wiaduktów w ciągu drogi i nad autostradą, trzy duże przejścia dla zwierząt i cztery przejazdy gospodarcze. Przebudowane lub zbudowane od nowa zostaną również sąsiadujące z autostradą drogi.

Wykonawcą została wybrana firma Polaqua, która ostatnio zrezygnowała z udziału w postępowaniu na budowę drogi ekspresowej S7 Wiadoma – Kraków. Powodem miał być wzrost cen towarów i usług, które firma musiałaby zakupić.

Od chwili ogłoszenia przetargu na S7 upłynęło sporo czasu. Najpierw po przetargu odwołanie składała włoska firma Impresa Pizzarotti, której ofertę odrzucono ze względu na rażąco niską cenę. Potem ta sama firma odwołała się, gdy wykonawcą wybrano – także włoską spółkę – Salini Impregilo.

W maju 2018 r. GDDKiA odrzuciła ostatecznie ofertę Salini, ponieważ firma odstąpiła od realizacji drogi S8. Salini także złożyła odwołanie do KIO, której postanowienie ma być znane 7 sierpnia, ale wiele wskazuje, że ani włoskie firmy, ani Polaqua nie wykonają odcinka S7. Potrzebne więc będzie kolejne postępowanie przetargowe.

Na razie oferta Polaqua na budowę fragmentu S7 nadal pozostaje najbardziej korzystna. Firma nie zdecydowała się jednak wpłacić wadium i tym samym zrezygnowała z inwestycji.

Jak postępuje inwestycja?

Obecnie GDDKiA planuje budować autostradę A1 od węzła Tuszyn do obwodnicy Częstochowy o długości około 81 km i łącznej wartości ok. 3,7 mld zł.

  • Odcinek A: węzeł Tuszyn – węzeł Piotrków Trybunalski Południe, długość około 15,9 km

7 czerwca wybrano najkorzystniejszą ofertę konsorcjum Budimex i Strabag (wartość 478,9 mln zł), trwa kontrola uprzednia przetargu prowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, po jej zakończeniu podpisanie umowy (lipiec / sierpień),

  • Odcinek B: węzeł Piotrków Trybunalski Południe – Kamieńsk, ok. 24,2 km

12 lipca wybrano najkorzystniejszą ofertę konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia oraz MIRBUD (wartość 687 mln zł), po upływie 10 dni i braku odwołań dokumenty przetargowe trafią do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (trwa ok. 30 dni), po jej zakończeniu podpisanie umowy (koniec sierpnia),

  • Odcinek C: Kamieńsk – Radomsko, ok. 16,7 km

Wpłynęły cztery oferty (od ok. 573,1 mln zł do 655,4 mln zł), kończy się procedura przetargowa, wkrótce wskażemy najkorzystniejszą ofertę (planowane podpisanie umowy początek września),

  • Odcinek D: Radomsko – granica województwa, ok. 7 km

12 lipca wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR (wartość 338,3 mln zł), po upływie 10 dni i braku odwołań dokumenty przetargowe trafią do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (trwa ok. 30 dni), po jej zakończeniu podpisanie umowy (koniec sierpnia),

  • Odcinek E: granica województwa łódzkiego – węzeł Rząsawa, ok. 16,9 km

16 maja  wybrano najkorzystniejsza ofertę, zakończyła się kontrola prezesa UZP, 23 lipca br. podpisanie umowy na realizację z firmą Polaqua (ok. 596,5 mln zł).

Plany GDDKiA dotyczące budowy autostrady A1 można znaleźć tutaj.

Źródła: gddkia.pl, rynekinfrastruktury.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj