Umożliwienie prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej jest wyłącznie pozornym ułatwieniem dla przedsiębiorców – mówi Krzysztof Hornicki, wiceprezes Interseroh, prowadzący warsztaty z elektronicznej ewidencji BDO.

Najważniejszy moduł BDO funkcjonuje ponad miesiąc. Czy w Pana opinii jak dotąd to “jeden wielki chaos”, czy jednak coś w BDO się udało?

Musimy pamiętać, że moduł ewidencyjny BDO stanowi narzędzie, którego nadrzędnym celem jest likwidacja szarej strefy w gospodarce odpadami, tak więc w miarę możliwości powinniśmy być wyrozumiali dla występujących w nim błędów i nieścisłości.

Wraz z upływem kolejnych tygodni moduł ewidencyjny funkcjonuje coraz bardziej płynnie, a poszczególni użytkownicy zaczynają się do niego powoli przyzwyczajać, tak więc myślę, że wszystko zmierza we właściwym kierunku.

Rozwiązania, które zadziałały w module ewidencyjnym to z pewnością możliwość wcześniejszego wystawiania planowanych KPO, możliwość generowania potwierdzenia wystawienia KPO zarówno przez podmiot przekazujący odpady, jak i przez podmiot je transportujący oraz możliwość zintegrowania oprogramowania zewnętrznego z systemem BDO poprzez moduł integracyjny API. Wymienione działania pozwalają na zaplanowanie pracy, co skutkuje oszczędnością czasu poświęcanego na obsługę modułu ewidencyjnego.

BDO 750 x 300 2020

Warsztaty BDO – zarejestruj się!

Jakie zmiany powinny – lub nawet muszą – zostać jak najszybciej wprowadzone?

Przede wszystkim jak najszybciej powinien zostać uruchomiony i udostępniony moduł sprawozdawczości dotyczący odpadów, opakowań i produktów. Pomimo wydłużenia czasu na złożenie sprawozdań za 2019 r. niezwykle ważne jest, aby funkcjonujący w Polsce przedsiębiorcy mogli bez pośpiechu zapoznać się z działaniem nowego modułu, ponieważ sprawozdawczość elektroniczna będzie dla nas wszystkich całkowitą nowością i pewnie dużym wyzwaniem.

Jeżeli chodzi o moduł ewidencyjny, to należy wprowadzić ograniczenia uprawnień dla użytkowników podrzędnych, tak aby mogli oni mieć dostęp wyłącznie do konkretnych adresów miejsc prowadzenia działalności, np. pojedynczych sklepów, stacji paliw czy restauracji, dzięki czemu zawężony zostanie dostęp do informacji poufnych oraz zmniejszy się zagrożenie powstania pomyłek podczas sporządzania KPO.

Ponadto konieczne jest skorygowanie błędów powszechnie występujących w publicznym rejestrze podmiotów, na przykład w zakresie nieprawidłowych dat zawarcia umów z organizacjami odzysku opakowań, bo może mieć to nieprzewidziane skutki podczas składania elektronicznych sprawozdań.

Wiem, że pytań na szkoleniach i warsztatach jest mnóstwo. Ale gdyby miał Pan wymienić kilka najczęściej zadawanych, byłyby to…

Przedsiębiorcy przede wszystkim pytają o wymaganą częstotliwość dokonywania wpisów w kartach ewidencji wytwarzanych odpadów, bo nie da się ukryć, że jest to chyba najbardziej problematyczny i czasochłonny aspekt prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów.

Stale powtarzają się również pytania dotyczące konsekwencji prawnych i finansowych związanych z błędami popełnianymi podczas sporządzania dokumentów ewidencyjnych, co wynika z ciągłej niepewności, która towarzyszy polskim firmom w związku z użytkowaniem systemu BDO.

Na szczęście brak jest już przepełnionych negatywnymi emocjami pytań o sens powstania modułu ewidencyjnego, tak więc myślę, że nawet najbardziej oporni przedsiębiorcy pogodzili się już z losem, który zgotował nam ustawodawca.

Jako ciekawostkę mogę dodać, że uczestnicy prowadzonych przeze mnie szkoleń i warsztatów bardzo zainteresowani są również wyłączeniami z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów i często nie zdają sobie sprawy, w ilu sytuacjach sporządzenie KPO nie jest wymagane lub kiedy obowiązki w tym zakresie mogą zostać przejęte przez podmioty zewnętrzne.

Czy możliwość prowadzenia papierowej ewidencji BDO jeszcze przez niemal pół roku w ogóle coś zmienia?

W mojej ocenie umożliwienie prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej jest wyłącznie pozornym ułatwieniem dla przedsiębiorców i nie ma konieczności korzystania z tego rozwiązania, chyba że podmiot faktycznie nie posiada jeszcze indywidualnego konta w BDO i nie ma jak przekazać wytworzonych odpadów.

Przede wszystkim każdą wydrukowaną KPO będzie trzeba wprowadzić do elektronicznego systemu BDO najpóźniej do końca miesiąca lipca 2020 r., a na chwilę obecną brak jest jakichkolwiek informacji w jaki sposób będzie to wykonywane i jak dużo czasu zajmie użytkownikowi modułu ewidencyjnego.

Podobny problem może wystąpić z uzupełnianiem wpisów w karcie ewidencji odpadów i prowadzeniem jej na bieżąco, czego wymagają aktualnie obowiązujące przepisy prawne. Według mnie przedsiębiorca, który posiada pełny dostęp do swojego konta w BDO, powinien prowadzić wyłącznie elektroniczną ewidencję odpadów, co pozwoli mu na szybsze opanowanie zasad użytkowania programu oraz uchroni go przed nieprzewidywanymi niespodziankami, które mogą wystąpić po zakończeniu półrocznego okresu przejściowego.


Krzysztof Hornicki, wiceprezes Zarządu Interseroh Spółka z o.o., ekspert w zakresie konsultingu środowiskowego. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach stosowania skutecznych i zgodnych z aktualnymi wymaganiami prawnymi metod zarządzania w przedsiębiorstwie obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ochrona Środowiska, autor licznych szkoleń dla przedsiębiorców oraz prowadzący od wielu lat audyty środowiskowe w małych, średnich i dużych firmach. Wykładowca na studiach podyplomowych „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”, prowadzonych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Przewodniczący Rady Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań oraz fundator Fundacji Rozwiązań Ekologiczno – Edukacyjnych „Green”.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

9 Komentarze

 1. Rozmawiałem dzisiaj z przedsiębiorcą dostarczającym złom do hut i odlewni. Dwie pracownice które obsługiwały BDO nie przyszły dzisiaj do pracy, jedna zwolniła się z powodu stresu i nerwicy a druga przyniosła zwolnienie od psychiatry – wystarczający komentarz. Organizacjom odzysku zapewne łatwiej będzie produkować dokumenty elektroniczne niż papierowe za które biorą ogromne kwoty. W mojej ocenie BDO w żaden sposób nie wpłynie na szarą strefę która już dawno znalazła nowe sposoby pozbywania się odpadów oraz tworzenia fikcyjnej dokumentacji na której można będzie zarobić dużo więcej niż w roku ubiegłym.Baza jest potrzebna ale czy o takim zasięgu i takiej częstotliwości wprowadzania danych ?

 2. Podsumowanie experta z zakresu optymalizacji procesie Lean. Ten system w obecnej wersji wydłużył pracę dotychczas wykonywana. Exel ma lepsze możliwości niż BDO. Są prostsze tanie i sprytne systemy ewidencji stosowane od lat, sprawdzone i skuteczne. Wystarczyło zasięgnąć z dobrych źródeł. Za 300zl na roksą super systemy do ewidencji i nie widzę możliwości aby z nich zrezygnować bo BDO nie ogarnia podstaw.

 3. Ja również zapraszam Pana serdecznie do średniego przedsiębiorstwa na dzień pracy w BDO… Nie przystosowany, biedny w opcje systemik…

 4. Panie Prezesie,
  zapraszam serdecznie w dowolnym dniu byśmy praktycznie przećwiczyli razem funkcjonalność BDO w aspekcie od z okładem dwudziestu lat prowadzonej działalności, jak też praktyki i pragmatyki tej działalności. Zatem jedźmy po kolei:
  1. Proszę o wystawienie KPO (Przekazujący) w miejsce karty wycofanej po odrzuceniu przez Przyjmującego. Z zastrzeżeniem wszakże, że karta wystawiana w miejsce wycofanej ma datę i godzinę przekazania odpadu faktyczną dla realizacji tej czynności.
  2. Proszę dokonać korekty oczywistej pomyłki, np. literówki w numerze rejestracyjnym samochodu – se nie da.
  3. Proszę rozwiązać problem odpadów przyjmowanych w depozyt przez Przyjmującego – dla sprawdzenai ilości i jakości odpadu, szczególnie z uwzględnieniem terminów jak w p. 1
  4. Dlaczego potwierdzona przez wszystkich KPO nie trafia do odpowiedniej karty ewidencji odpadów?
  5. Dlaczego konsultanci BDO (formularz kontaktowy) nie są uprzejmi odpowiedzieć na zadane pytania? Na niektóre odpowiedzi czekam już bez mała miesiąc.

  Przede wszystkim zaś proszę o informację jaki to gigant intelektualny wymyślił przejście kilkuset tysięcy podmiotów na pracę w systemie bez okresu ćwiczeń i testów. Nawet wdrożenie tylko prostego systemu handlowo-magazynowego w małej firmie wymaga pewnego czasu na wdrożenie, co dopiero taki kombajn jak BDO. W efekcie 2/3 wystawionych przeze mnie KPO to karty “ćwiczebne”, nie mające pokrycia w faktycznym obrocie towarem. Dla ułatwienia dodam, że próby zalogowania się do systemu testowego (listopad/grudzień 2019) zakończyły się niepowodzeniem.

  Generalnie BDO może być użytecznym narzędziem, jednak po wprowadzeniu zmian wynikających z wiedzy i doświadczenia praktyków. W formie obecnej jest ono zwyczajnym utrudnieniem w pracy (na usta cisną się bardziej ostre określenia!), na dobrą sprawę zupełnie wirtualnym systemem który bardzo umiarkowanie odzwierciedla faktyczny obrót odpadami.

 5. List pochwalny dotyczący BDO. A może ktoś głośno powie, że Firmy mające legalnie wydane decyzje nie mogą działać w oparciu o te decyzje bo nie są one wprowadzone do BDO !!! Urzędy Marszałkowskie tłumaczą się, że nie mają dostępu do akceptacji decyzji z urzędu. Przy mnie Panie wprowadziły moją decyzję wydaną w listopadzie. Zweryfikowały ją poprawnie, ale nie mogą jej zaakceptować aby ujawnić w BDO!!! Firma od 3 miesięcy nie może wykonywać pracy pod groźbą kar finansowych. Kto mi odda stracone zarobki za te 3 m-ce???
  Kiedy w końcu w BDO API pojawi się opcja, aby programy zewnętrzne mogły wystawiać KPO Wytworzenie. W API nie ma takiej funkcjonalności!!!
  Kontakt za pomocą formularza to kpina z Przedsiębiorców. Odpowiedzi to jeszcze większa kpina!!

  • Z własnego doświadczenia z pracy w BDO mogę stwierdzić, że system jest doskonałym dowodem na to jak bardzo teoria potrafi rozminąć się z praktyką 🙂

Skomentuj