Po posiedzeniu Rady Ministrów w projekcie ustawy o zmianie prawa zamówień publicznych pojawiły się zapisy likwidujące obowiązek przetargów na organizację odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zapisany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.).

Przypomnijmy, że w projekcie zmian wniesionym przez ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego tzw. zlecenia in-house – w trybie zamówień z wolnej ręki miały nie obejmować gospodarki odpadami. Nie zawierały bowiem zmian w u.c.p.g.

Możliwości bezprzetargowego zlecania odbioru odpadów domagały się natomiast środowiska samorządowe, wspierane przez ministra środowiska Jana Szyszko. I wygląda na to, że to ten drugi miał większą siłę przebicia, bowiem po ubiegłotygodniowym posiedzeniu Rady Ministrów na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się dokumenty świadczące o zmianach w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach.

Zgodnie ze wspomnianymi dokumentami umożliwiono gminom zastosowanie wszystkich trybów udzielania zamówień przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, łącznie z zastosowaniem trybu z wolnej ręki, z uwzględnieniem zastosowania tzw. zamówień in house w przypadku odbierania albo odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

47 Komentarze

  1. Moje zdanie jest takie nie wywoźmy jako firmy prywatne już teraz śmieci będą kary ale szczury ich wpierniczą jak w Neapolu niech pokażą firmy miejskie co potrafią ZROBIĆ ZE ŚMIECIAMI

Skomentuj