Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska rozstrzygnął konkursy na projekty inwestycyjne z obszaru efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym oraz sieci ciepłowniczych dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Inwestycje warte w sumie ponad 90 mln zł będą współfinansowane ze środków UE z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

W ramach trzeciego naboru dofinansowanie otrzyma projekt Okręgowego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni, które zamierza wybudować sieć ciepłowniczą mieście na osiedlu Kacze Buki. Projekt wart jest ponad 13,2 mln zł. Kwota unijnego wsparcia wyniesie tu ponad 6 mln zł.

Zakończyła się ocena wniosków o dofinansowanie unijne w ramach II naboru we „Wspieraniu efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym” (poddziałanie 1.3.2 POIiŚ)

Na liście wybranych projektów znalazło się siedem wartych w sumie ponad 77,5 mln zł. Przyznane na ich realizację dofinansowanie sięga łącznej kwoty 52,8 mln zł. Najwięcej, bo prawie 28,8 mln zł otrzyma Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Popowice.

Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem spółdzielni ma kosztować ponad 41 mln zł. Od 2,4 do 5,2 mln zł dofinansowania otrzymają także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w Szczecinie (dwie), Wałbrzychu, Rzeszowie, Gdańsku i Świnoujściu.

Linki do informacji o projektach, które otrzymały dofinansowanie tutaj i tutaj.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Czytaj więcej

Skomentuj