Prawie 200 wodociągowców z całej Polski spotkało się w Białowieży na Regionalnej Konferencji Wodociągowej. Rozmawiano o prawnych i praktycznych aspektach zarządzania gospodarką wodno-ściekową.

Część wykładową konferencji rozpoczął rektor Politechniki Białostockiej, prof. Lech Dzienis. Mówił on o eksploatacji instalacji autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów na podstawie 15-letnich doświadczeń. Prezentowana technologia znalazła zastosowanie w 2003 r. na terenie oczyszczalni w Giżycku, a dziś znajduje się już w 10 obiektach.

Przyszłość osadów ściekowych w kontekście przyjętego w ubiegłym roku stanowiska Komisji Helsińskiej omawiał natomiast prof. dr hab. inż. Marek Gromiec, przewodniczący Komisji Wodno-Ściekowej Krajowej Rady Gospodarki Wodnej. Podkreślał on, że już od marca znane są europejskie wytyczne na temat osadów ściekowych i ich wykorzystania w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie i na terenach zielonych, a także dla produkcji energii i w odzysku fosforu. Choć czas na przygotowanie stanowiska w tej sprawie minął już wiele miesięcy temu, to dopiero niedawno Ministerstwo Środowiska opracowało polską strategię postępowania z osadami ściekowymi.

Gminy czekają nowe zadania

Profesor Ziemowit Suligowski z Politechniki Gdańskiej przedstawił nowe zadania gmin wynikające z wejścia w życie z początkiem tego roku Prawa wodnego. Chodzi m.in. o dostosowanie do zmian klimatu poprzez planowanie przestrzenne, m.in. sieci wod-kan. Doświadczenia Wodociągów Białostockich w renowacji sieci kanalizacyjnej opisał natomiast Mariusz Tarnowski, kierownik Działu Sieci Kanalizacyjnej.

Zainteresowaniem uczestników cieszyły się też dwa panele dyskusyjne zorganizowane drugiego dnia konferencji. W pierwszym pod hasłem „Forum Menedżerów” wzięli udział prezesi przedsiębiorstw: Paweł Solis z Wołomina, Andrzej Michalski z Wysokiego Mazowieckiego, Mieczysław Kostyra z Otwocka i Paweł Specjalski z Marek. Rozmawiano m.in. o sposobach pozyskiwania unijnych środków na inwestycje we współpracy z gminą oraz o tym, czy łączenie funkcji publicznych może sprzyjać rozwojowi przedsiębiorstw.

Drugi panel dyskusyjny przygotowany został przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” i dotyczył obowiązków wynikających z nowego Prawa wodnego oraz rozporządzenia taryfowego. Zagadnienia referowali prawnicy Paweł Sikorski z IGWP oraz prof. Bartosz Rakoczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wyróżnienia dla wodociągowców

Jak co roku podczas wieczornego spotkania do rąk zasłużonych wodociągowców trafiły wyróżnienia i statuetki. Żubry Technologii 2017 otrzymały przedsiębiorstwa wod-kan ceniące innowacyjność i wdrażające nowe technologie. Były to: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy, Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brodnicy, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Darłowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu.

Tytuł Managera Roku 2017 otrzymał Tomasz Breńko z MPWiK w Sokółce, tytuł Budowniczego Wodociągów – Leszek Kłębucki ze spółki Miejska Energetyka Cieplna Wodociągi i Kanalizacja „EWIX” w Górowie Iławieckim. Wodociągowcem Roku 2017 ogłoszono Edwarda Żołądkiewicza, prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Morągu, zaś Wodoskar Roku trafił do Doroty Jakuty, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Stowarzyszenie Wodociągi Podlaskie i Regionalne Stowarzyszenie Wodociągowe z siedzibą w Olsztynie wręczyły także przyznane przez siebie wyróżnienia i podziękowania. Trafiły one do dyrektor RSW Ewy Jaroszewskiej, Romana Churskiego z Józefowa i Waldemara Prończyka ze spółki Vapro.

Czytaj więcej

Skomentuj