1 / 7

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych już po raz jedenasty zainicjował akcję, dzięki której przyrodnicy chronią płazy od śmierci pod kołami samochodów.

Płazy masową giną na ruchliwych drogach podczas wiosennych wędrówek do zbiorników wodnych, w których odbywają gody. Aby ratować żaby, przy jezdniach w gminach Trzebnica, Żmigród, Milicz i Krośnice rozstawiono siatki o łącznej długości 2 km.

Migrujące żaby wpadają do wiader wkopanych przed zaporami. Dzieci z okolicznych szkół przenoszą potem płazy w
bezpieczne miejsca. We wtorek ratowano te zwierzęta w okolicach Żmigrodu.

Prowadzoną już od 11 lat akcję Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. –  Od 2006 r. przyrodnicy wraz z wolontariuszami uratowali już ponad 33 tys. tych pożytecznych zwierząt, m.in. ropuchy zielone, rzekotki i grzebiuszki – mówi Aleksander Marek
Skorupa, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Akcja jest prowadzona w gminach położonych na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Weźmie w niej udział około 400 wolontariuszy –  uczniów wraz z opiekunami. Przyrodnicy liczą zwierzęta i spisują napotkane gatunki żab. Szacuje się, że akcja przenoszenia żab może potrwać nawet do początku czerwca.

Wartość zadania Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych to około 37 tys. zł, w tym wsparcie z WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosło 8 tys. zł.

Czytaj więcej

Skomentuj