W siedemnastu miejscowościach na terenie gminy Oleśnica, m.in. w Bogusławicach, Poniatowicach, Nowoszycach i Sokołowicach usunięto z budynków płyty azbestowe. Akcję kosztującą ok. 100 tys. zł wesprze dotacją w wysokości ok. 85 tys. zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Popularne niegdyś pokrycia dachowe z płyt azbestowo-cementowych, a dokładnie zawarte w nich włókna mogą być przyczyną groźnych chorób: pylicy, a nawet nowotworów. Specjaliści przestrzegają właścicieli budynków, do budowy których użyto azbest przed próbami samodzielnego usuwania tego materiału. To zadanie wyłącznie dla wyspecjalizowanych firm, które w bezpieczny sposób przewiozą zdemontowany odpad na składowiska.

To nie jedyna gmina, która pozyskała w 2016 r. pomoc finansową na usuwanie azbestu. Środki były przyznawane w ramach konkursu, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Przystąpiło do niego 88 beneficjentów, w tym 37 znalazło się na liście rezerwowej.

Dzięki dodatkowej decyzji Zarządu i Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu przyznano pieniądze również dla samorządów z tej listy. Środki na realizację tegorocznego programu pochodziły z NFOŚiGW i WFOŚiGW we Wrocławiu. Dofinansowanie było udzielone samorządom, które potem rozdysponowały środki m.in. dla osób fizycznych, a także przedsiębiorców. Samorządy mogły uzyskać do 85 procent kosztów kwalifikowanych.

– Te pieniądze zostały przeznaczone na: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Warunkiem przystąpienia do konkursu było wcześniejsze przeprowadzenie przez JST inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – mówi Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Gminy musiały także przedstawić aktualny program usuwania tego materiału, zatwierdzony przez Radę Gminy.

Tylko w 2015 roku dzięki pomocy Funduszy ekologicznych na Dolnym Śląsku usunięto ponad 4 tys. ton azbestu, m.in. z dachów budynków gospodarczych i domów jednorodzinnych. W naszym regionie – zgodnie z danymi z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa dolnośląskiego 2012 – było około 24,2 tys. ton wyrobów azbestowych. Do końca 2032 r. w całym kraju wszystkie wyroby zawierające azbest muszą zostać usunięte i unieszkodliwione.

Czytaj więcej

Skomentuj