Rozpoczęły się konsultacje w sprawie oceny dyrektywy dotyczącej pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dyrektywa ELV). Opinie można zgłaszać online.

Öko-Institut e.V. w imieniu Komisji Europejskiej prowadzi konsultacje społeczne w sprawie oceny Dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 września 2000 r. o wycofanych z eksploatacji pojazdach (Dyrektywa ELV).

Konsultacje, które rozpoczęły się 22 czerwca, mają posłużyć ocenie wdrażania niektórych aspektów prawnych w Dyrektywie ze szczególnym naciskiem na znikające z ewidencji pojazdy wycofane z eksploatacji. Co ciekawe, zainteresowane osoby mogą swoje opinie zgłaszać do 14 września 2016 r. również przez Internet (TUTAJ).

Wyniki badań zostaną opublikowane już w październiku na stronie internetowej, gdzie prowadzone są konsultacje oraz na „Your Voice in Europe” („Twój głos w Europie”). Osoby zainteresowanie powiadomieniem o wynikach powinny zarejestrować się na podanej stronie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj