“Kultura Segregacji – wchodzisz czy wypadasz?” to hasło dzisiejszej jubileuszowej, dziesiątej edycji kampanii “Dzień bez śmiecenia” organizowanej przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań. Celem kampanii jest edukacja i zachęcanie społeczeństwa do aktywnego promowania selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

“Dzień bez śmiecenia” ma wymiar symboliczny. Ważne, by stał się on nawykiem i miał wymiar całoroczny. Pomóc w tym może choćby Dziesięć Zasad Kultury Segregacji, które zachęcają do zweryfikowania znajomości selektywnej zbiórki, a co za tym idzie swoich przyzwyczajeń. Czy reguły te są nam znane? Czy stosujemy się do nich? A może popełniane są znaczące błędy nawet nie zdając sobie tego sprawy?

Pomysł na “Dzień bez śmiecenia” („World Non-Waste Day”) został wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”, przedsięwzięcia firmowanego przez Pro Europe (organizację zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku).

Projekt realizowany jest w ramach publicznych kampanii edukacyjnych prowadzonych przez Rekopol. W Polsce 11 maja 2001 r. Sejm RP przyjął pakiet ustaw regulujących m.in. obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi, obecnie zmienionych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami o odpadami opakowaniowymi (DzU 2013, poz. 888), rozpoczął również funkcjonowanie polski system gospodarki odpadami opakowaniowymi zorganizowany zgodnie z wytycznymi Dyrektywy UE 94/62.

Bieżące informacje o akcji oraz listę jednostek, które się do niej przyłączyły można sprawdzić na stronie dzienbezsmiecenia.pl.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj