Edukacja ekologiczna możliwa również w czasie epidemii

Edukowanie mieszkańców o selektywnej zbiórce odpadów czy racjonalnym użyciu wody jest możliwe i cenne również w czasach gdy nie można tego zrobić osobiście – przekonuje Małgorzata Masłowska-Bandosz z Działu Edukacji Ekologicznej Abrys.