1 / 4

Koszty ponoszone na oświetlenie przestrzeni publicznej zwykle znacząco obciążają budżety miejskie. Z problemem tym borykają się szczególnie niewielkie samorządy. Coraz częściej decydują się one wobec tego na modernizację oświetlenia, inwestując w nowoczesne technologie. Z jakim skutkiem?

W wielu gminach, gdzie funkcjonują przestarzałe, nieefektywne systemy oświetlenia przestrzeni publicznej, koszty oświetlenia mogą być znaczne. W celu obniżenia wydatków coraz częściej gminy decydują się na wdrożenie innowacyjnych technologii. Jak informują eksperci z branży oświetleniowej, potencjał oszczędności w tym zakresie jest ogromny i może sięgać nawet 70% obecnych kosztów energii elektrycznej. Tego typu inwestycje dodatkowo wpływają m.in. na poprawę bezpieczeństwa, usprawniają ruch miejski, a także podnoszą komfort życia mieszkańców i estetykę miasta.

Wymierne korzyści

Dobrze zaplanowana i wykonana inwestycja może być źródłem wymiernych oszczędności. Na co zwrócić uwagę, przygotowując się do modernizacji miejskiego oświetlenia? – Wysokie koszty ponoszone na oświetlenie drogowe związane są najczęściej m.in. z wymianą zużytych bądź uszkodzonych lamp i opraw, naprawami interwencyjnymi i rachunkami za energię elektryczną. Pierwszym krokiem jest zatem inwentaryzacja stanu istniejącego – mówi Marcin Bocheński, Technical & Business Process Manager w firmie OSRAM. – Niestety, na tym etapie najczęściej dochodzi do niedoszacowania kosztów. Konieczne jest więc zebranie pełnej informacji o istniejącym systemie oświetlenia drogowego m.in. o typie oprawy, klasie oświetleniowej, a także o szczególnych wymaganiach dotyczących oświetlenia takich miejsc jak ścieżki rowerowe czy parkingi. Elementem planu modernizacji musi być także porównanie teoretycznego zużycia energii z realnym, zmierzonym przez opomiarowanie instalacji.

Marcin Bocheński zwraca też uwagę, że w Polsce wciąż jest bardzo duży potencjał modernizacji oświetlenia drogowego. Obszary gdzie dokonano modernizacji w ostatnich 20 latach są pozbawione nieefektywnych, wycofywanych z obrotu wysokoprężnych lamp rtęciowych. Obecnie w polskich gminach jedynie 20% systemów wykorzystuje jeszcze tego typu rozwiązania. Większość w oświetleniu drogowym stanowią natomiast wysokoprężne lampy sodowe. Mimo słabych parametrów kolorymetrycznych, ich duża skuteczność świetlna, trwałość i niska cena powodowały, że do niedawna nie miały sobie równych. Niewielki odsetek wciąż stanowią też oprawy z lampami metalohalogenkowymi.

Według M. Bocheńskiego, przeprowadzając w dzisiejszych czasach modernizację, powinno się brać pod uwagę głównie oprawy diodowe, powszechnie znane jako źródła LED (ang. Light Emitting Diodes). – Jest to technologia skuteczna, bardzo łatwa w sterowaniu i obecnie dostępna już także w racjonalnych cenach – przekonuje.

Bogdan Ślęk z Philips Lighting Poland zwraca z kolei uwagę, że transformacja technologiczna, jaka dokonuje się w branży oświetleniowej, sprawia, że zastosowanie nowoczesnej, cyfrowej technologii oświetleniowej LED przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i umożliwia uzyskanie znaczących oszczędności finansowych, a także redukcję emisji gazów cieplarnianych, przez co efektywnie wpływa na poprawę jakości środowiska naturalnego. – Patrząc z perspektywy minionych lat, można z całą pewnością powiedzieć, że to właśnie małe gminy zapoczątkowały rewolucję LED w Polsce – zauważa.

Trwałość tego typu rozwiązań to kolejny argument, który podkreśla M. Bocheński. – Jest ona zawsze rozpatrywana w kombinacji z planem konserwacji oświetlenia i przyjętym w projekcie współczynnikiem utrzymania, gwarantującym, że przez założoną liczbę godzin świecenia parametry fotometryczne na płaszczyźnie roboczej będą zachowane – mówi M. Bocheński. I tłumaczy, że dla lamp sodowych zazwyczaj jest to 16 tys. h, co przy średniej liczbie godzin pracy, wynoszącej 4 tys./rok, oznacza wymianę lamp co cztery lata. Trwałość oprawy drogowej, szacowana na ok. 15 lat, oznacza 60 tys. h świecenia i trzy wymiany lamp. – Oprawy diodowe mają natomiast trwałość rzędu 100 tys. h, a eksploatacja opraw diodowych sprowadza się do ich czyszczenia i interwencyjnych napraw pojedynczych awarii – informuje M. Bocheński. Wśród dodatkowych zalet opraw LED wymienić można: natychmiastowy zapłon, brak wpływu liczby włączeń i wyłączeń na trwałość, a także brak zawartości rtęci.

1
2
3
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj