„Gospodarka odpadami” to tytuł I sesji popołudniowej pierwszego dnia Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska Envicon.

Prelegenci skupili się na najpilniejszych problemach branży. Jako pierwszy głos zabrał Wojciech Hartung, counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, którego wystąpienie dotyczyło plusów i minusów zamówień wewnętrznych „in-house” (przepisów, które zaczęły obowiązywać wraz z nowelizacją Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r.). Prelegent skupił się głównie na ocenie skutków nowych regulacji z punktu widzenia uczestników rynku.

–  Nie uporządkowano system gospodarowania odpadami Ustawa Prawo zamówień publicznych jest tylko jednym aktem prawnych. Obok niej jest Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Ustawa o Pomocy publicznej – mówił Wojciech Hartung. – To nie jest koniec zmian w prawie zamówień publicznych. Słychać coraz więcej głosów, że będzie przygotowywana kompleksowa nowelizacja ustawy. Prawdopodobnie kwestie „in-house” pewną ponownie doregulowane.

Do tego samego tematu nawiązywała Aneta Wala,  dyrektor ds. prawnych Eneris Surowce. Skupiła się ona jednak na środowiskowych kryteriach przetargów komunalnych. Przypomniała ona, że ochrona środowiska i przyrody jest zadaniem własnym gmin. – Zamawiający nie muszą się kierować przede wszystkim ceną – twierdziła Aneta Wala.

– Jeżeli głównym celem jest ochrona środowiska, to kryterium dominującym nie powinna być cena. To wpływa bowiem na obniżenie standardów. Po co oferować nowoczesne technologie skoro to cena ma być decydującym czynnikiem. Moim zdaniem wykonawcy obok ceny powinni konkurować tym, na ile przewyższą postawione wymagania środowiskowe – dodała.

O zleceniach „in-house” mówiła również Iwona Poleszak-Kuzdro z HSM Polska, która skupiła się na perspektywach zmian na rynku gospodarki odpadami w kontekście tego typu zamówień publicznych.

Kolejni mówcy zajmowali się różnymi aspektami przetwarzania odpadów. Mówił o tym profesor Andrzej Jędrczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego, który wskazywał na nowe regulacje BAT w kontekście modernizacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych MBP. Projekt tego dokumentu liczy około tysiąc stron. Obecnie trwają prace nad konkluzjami.

– Ich wersja ostateczna będzie gotowa prawdopodobnie najwcześniej w połowie przyszłego roku – uważa prof. Jędrczak. – Wcześniej, bo na pierwszy kwartał zapowiedziane jest spotkanie grupy roboczej, a następnie przeprowadzonych ma być cykl seminariów.

Natomiast dr hab. inż. Tadeusz Pająk z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie analizował stan obecny, perspektywy i ograniczenia dla termicznego przekształcania odpadów.

Selektywnej zbiórce odpadów, a w szczególności nowym standardom swe wystąpienie poświęciła natomiast dr inż. Barbara Kozłowska z Politechniki Łódzkiej. Ostatnim prelegentem był Wojciech Stefaniak, dyrektor ds. strategii promocji produktu spółki Unisoft, który przybliżył zasady nowoczesnego zarządzania na przykładzie zintegrowanego systemu informatycznego oferowanego przez firmę, którą reprezentuje.

Sesję zakończył panel dyskusyjny „Instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w Polsce – jak osiągnąć europejski standard”, który poprowadził Krzysztof Kawczyński  z Krajowej Izby Gospodarczej.

Czytaj więcej

Skomentuj