Envicon 2020 poruszył kluczowe problemy

Podczas obrad dyskutowano na temat kluczowych wyzwań ochrony środowiska, energetyki i gospodarki komunalnej. Tegoroczna edycja Kongresu Envicon okazała się ważnym wydarzeniem. Taka jest opinia prelegentów, partnerów i uczestników tego spotkania.