Envicon Enviroment 2018: Energia z odpadów sprzeczna z założeniami GOZ

O paliwach alternatywnych i barierach w wykorzystywaniu energii z odpadów w świetle pakietu odpadowego GOZ rozmawiali eksperci w ramach kongresu Envicon Enviroment 2018.