1 / 19

Podczas wtorkowej wieczornej gali Kongresu Envicon Water wręczone zostały nagrody w konkursie Manager Roku 2015 Wod-Kan oraz Inwestycja Roku 2015 Wod-Kan. Wyłoniono również laureatów odznaczeń Targów Wod-Kan.

Towarzysząca rokrocznie Targom Wod-Kan Gala po raz pierwszy została połączona z Galą Kongresu Envicon Water, który zadebiutował w tym roku podczas bydgoskiej imprezy targowej. Uroczystość odbywająca się w Operze Nova w Bydgoszczy została przygotowana wspólnie przez firmę Abrys oraz Izbę Gospodarczą “Wodociągi Polskie”.

W konkursie zorganizowanym przez miesięcznik “Wodociągi-Kanalizacja”, przy współpracy IGWP wyłoniono Managera Roku 2015 Wod-Kan, którym został Janusz Dulik, prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich.

Ogłoszono również laureatów w konkursie „Inwestycja Roku 2015 Wod-Kan”, którego celem było nagrodzenie najlepszych inwestycji komunalnych realizowanych przez przedsiębiorstwa komunalne, wodociągowo-kanalizacyjne oraz spółki wodno-ściekowe. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach związanych z ilością osób zamieszkujących obszar obsługiwany przez przedsiębiorstwo, które zrealizowało inwestycję:  do 30 tys. Mieszkańców,  od 30 do 100 tys. mieszkańców, powyżej 100 tys. mieszkańców.

  • Laureatem Inwestycji Roku w kategorii do 30 tys. mieszkańców została „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec” realizowana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o.
  • Laureatem Inwestycji Roku w kategorii od 30 do 100 tys. mieszkańców została „Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński” realizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim.
  • Laureatem Inwestycji Roku w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców została „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 1,45 MW – ZPW Miedwie” realizowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

Wręczono także nagrody w konkursach Targów Wod-Kan na najlepsze stoisko i o Grand Prix za najlepszy zgłoszony wyrób. Grand Prix Targów Wod-Kan 2016, przyznawane są za najciekawsze rozwiązanie techniczne. W tym roku zgłosiło się 36 firm z 37 wyrobami, spośród których nominowane zostało 10 najciekawszych.

Tegoroczne statuetki Grand Prix otrzymały następujące firmy:

  • Fila Sztum za zestaw wodomierzowy Duet II;
  • Aquaren za cienkościenne panele poliestrowe i winyloestrowe przeznaczone do bezwykopowej renowacji;
  • Ekolog Piła za napęd boczny zgarniacza obrotowego typu BZn.

Drugą nagrodą, którą organizatorzy targów Wod-Kan przyznają od lat jest nagroda za najlepsze ekspozycje targowe. W ocenie ekspozycji brane są pod uwagę estetyka, funkcjonalność, kolorystyka, sposób eksponowania produktów oraz obsługi zwiedzających.

Nagrodę za Najciekawszą ekspozycję targową roku 2016 otrzymują następujące firmy:

  • Krevox
  • Hydro-Vacuum
  • Ekoton Prodeko-Ełk

Kapituła konkursów „Manager Roku 2015 Wod-Kan” i „Inwestycja Roku 2015 Wod-Kan” zdecydowała w tym roku przyznać również szczególne, wyjątkowe wyróżnienie za całokształt pracy na rzecz branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Tytuł Summa cum laude, a więc najwyższa pochwała  i uznanie całego środowiska powędrowało do Pana Romana Wiertelaka, wieloletniego prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu.

Galę uświetnił koncert Raya Wilsona Genesis Classic, a po nim bankiet.

Drugi dzień Kongresu

Drugi dzień Kongresu Envicon Water upływa pod znakiem innowacji w branży wod-kan. Toczą się dyskusje o najnowszych osiągnięciach w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej, oczyszczania ścieków i przeróbki osadów. Do wygłoszenia prelekcji zaproszono m.in. prof. Macieja Mrowca, który opowiedział o efektywności i jakości sieci kanalizacyjnej. Jest to zagadnienie istotne z punktu widzenia rozwoju, jaki nastąpił w tej dziedzinie w ciągu ostatnich 10 lat. Wybudowane i zmodernizowane w tym czasie tysiące kilometrów nowych sieci sanitarnych będą wymagać zwiększonych nakładów na ich eksploatację i utrzymanie standardów jakościowych.

– Rozbudowane sieci wod-kan zaczną generować nowe wyzwania, których przykładami są wydłużenie czasu przebywania wody w sieci wodociągowej (pogorszenie jej jakości), zarządzanie ciśnieniem, infiltracja wód do systemów kanalizacji bytowo-gospodarczej i związane z tym zwiększone zużycie energii – tłumaczł prof. Mrowiec. Natomiast w kontekście skutecznego odprowadzania ścieków opadowych coraz większy problem stanowią rozrastające się obszary zurbanizowane: – Nieunikniony jest wzrost wymagań w zakresie zwiększania retencji w celu zapobiegania zjawiskom tzw. powodzi miejskich. Należy też zwrócić uwagę na prognozowane zmiany klimatu, które będą szczególnie odczuwalne dla zarządzających gospodarką wodną na obszarach miejskich. Wszystkie te zagadnienia muszą być uwzględnione w procesie administrowania infrastrukturą wod-kan – wyjaśniał profesor.

Interesująco zapowiada się część dedykowana nowym rozwiązaniom technologicznym i produktowym, przygotowana przez redakcję miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”. Uczestnicy panelu zatytułowanego „Nowe technologie w branży wod-kan. Woda, ścieki, infrastruktura liniowa” dowiedzą się m.in., jak skutecznie komunikować się z klientem w przedsiębiorstwie wod-kan oraz na czym polega zasilanie urządzeń sieci wodociągowej za pomocą hydrogeneratorów. Eksperci wyjaśnią także kwestię doboru odpowiedniego oprogramowania do projektowania i analizy sieci wod-kan i przedstawią zalety innowacyjnych systemów wodociągowych z żeliwa sferoidalnego.

Sponsorami sesji miesięcznika “Wodociągi-Kanalizacja” są firmy: Arcus, Sejcom, Pam Saint-Gobain oraz Bentley Systems.

Czytaj więcej

Skomentuj