1 / 5

Dla upamiętnienia 25. rocznicy powołania do życia Europejskiego Stowarzyszenia Szkółkarskiego – European Nurserystock Association oraz Związku Szkółkarzy Polskich w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego posadzono dąb.

19 października jednocześnie we wszystkich 19 krajach mających swoich przedstawicieli w European Nurserystock Association (ENA), zostało posadzonych 25 pamiątkowych drzew. W Warszawie posadzono wyjątkowo wartościową, kolumnową, polską odmianę dębu ‘Monument’. To silnie rosnące drzewo liściaste po 10 latach osiąga 8 m wysokości. Odmiana została wyselekcjonowana w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uroczystości sadzenia dokonali Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy, dr Hanna Werblan-Jakubiec, dyrektor Ogrodu Botanicznego UW oraz Wojciech Wróblewski, prezes zarządu Związku Szkółkarzy Polskich. W uroczystości wzięli też udział Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m. st. Warszawy, Renata Kuryłowicz, pełnomocnika prezydenta m. st. Warszawy d.s. zarządzania zielenią miejską oraz przedstawiciele mediów: redaktorzy prasy, radia, telewizji oraz blogerzy.

Europejskie Stowarzyszenie Szkółkarskie

To międzynarodowa organizacja reprezentująca interesy producentów materiału szkółkarskiego z 19 krajów europejskich. ENA została powołana w 1991 r. w celu nawiązywania i zacieśniania relacji ekonomicznych, społecznych i kulturalnych na poziomie międzynarodowym. Członkami ENA są reprezentanci krajowych lub regionalnych stowarzyszeń branżowych. ENA reprezentuje ponad 17 tys. europejskich szkółkarzy prowadzących uprawy na ponad 100 tys. ha, zatrudniających ponad 100 tys. pracowników. Ponad 80% obrotu roślinami w obrębie Unii Europejskiej odbywa się w krajach członkowskich ENA. Obecnie ENA skupia przedstawicieli organizacji szkółkarskich z 19 krajów: Belgii, Bułgarii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Serbii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch. ENA lobbuje na rzecz branży szkółkarskiej w UE, ale działa także w interesie członków spoza Wspólnoty. W obszarze zainteresowania i działalności ENA leży wiele technicznych aspektów związanych z branżą szkółkarską, kontynuując jednocześnie monitorowanie regulacji prawnych obejmujących sektor.

Związek Szkółkarzy Polskich

Powstał w 1991 r., jest stowarzyszeniem zrzeszającym producentów najwyższej jakości materiału szkółkarskiego roślin ozdobnych i owocowych: drzew, krzewów, pnączy i bylin. Misją Związku jest upowszechnianie wiedzy o roślinach, uświadamianie społeczeństwu roli roślin, ich korzystnego wpływu na zdrowie człowieka. Misja ta jest realizowana poprzez konferencje, szkolenia, wydawnictwa, strony internetowe, artykuły w prasie i programy telewizyjne.

Związek opracował  i wydał „Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” precyzyjnie opisujące parametry jakościowe, które pozwalają określić wartość i cenę roślin.

W ramach obchodów srebrnego jubileuszu ZSzP 29-30 listopada b.r. w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja Szkółkarstwo – Perspektywy Rozwoju.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj