1 / 4

Wykład na temat prosumenta indywidualnego i biznesowego rozpoczął drugi dzień tegorocznego Forum Czystej Energii.

Paweł Bartoszewski reprezentujący Instytut Energetyki Odnawialnej przypomniał zmiany, które wprowadziła nowelizacja ustawy o OZE.

– Mikroinstalacje w ustawie o OZE podzielono na instalacje dla celów indywidualnych i biznesowych – przypomniał. Do pozytywnych zmian dla prosumentów   przedstawiciel Instytutu Energetyki Odnawialnej zaliczył m. in. powstanie definicji prosumenta, niezależność od źródła utrzymania, a także podmioty prowadzące działalność niekomercyjną. – Minusami jest umowa kompensacyjna – ocenił P. Bartoszewski.

Ekspert omówił różne modele biznesowe producentów OZE, a także atrakcyjność OZE dla autoproducenta. – Profil zużycia prądu w przedsiębiorstwach jest często dopasowany do profilu produkcji. Koszt zakupu instalacji PV jest niższy ze względu na możliwość odliczenia podatku VAT. Istnieje możliwość zaliczenia amortyzacji instalacji i serwisu do kosztów operacyjnych – zaznaczył P. Bartoszewski. Do atrakcyjności dla autoproducenta zaliczył także: bezpieczeństwo zasilania w przypadku przerw w dostawie prądu.

W ocenie przedstawiciela Instytutu Energetyki Odnawialnej zaproponowany system rozliczeń z prosumentem nie jest opłacalny z ekonomicznego punktu widzenia dla przeciętnych założeń. – Prosument  będzie narażony na działania nieuczciwych instalatorów. Z uchwalonych przepisów mogą skorzystać osoby bogate, zainteresowane nowinkami technicznymi, ekologią, a nie korzyściami ekonpomicznymi. Ekonomika przedsięwzięcia może wyglądać lepiej tam, gdzie nie ma dostępu do sieci lub tam gdzie przerwy w dostawach enerii zmuszają do tego typu inwestycji, ale póki co jest to marginesrynku – dodał P. Bartoszewski.

Odmienne zdanie co do opłacalności instalacji PV miała Joanna Tabaka z T & T Proenergy, która przedstawiła swoje doświadczenia z operatorami i finansowaniem prosumentów ze środków NFOŚiGW. – Zainstalowaliśmy mikroinstalacje o łącznej kwocie 3383362 zł (580 kWp). Przed nami jeszcze ponad 100 kWp podpisanych umów w programie Prosument – wyliczała J. Tabaka.

O funkcjonowaniu biogazowni przy oczyszczalniach ścieków mówił Mikołaj Maśliński z Kancelarii Sójka, Maciak, Mataczyński Adwokaci.

Duże słoneczne systemy ciepłownicze z magazynowaniem energii omówiła Aneta Więcka reprezentująca Instytut Energetyki Odnawialnej.

Forum zakończą dwie sesje specjalne. Pierwsza poświęcona będzie systemowi aukcyjnemu, a druga gminnym inwestycjom w instalacje OZE.

Konferencję po raz szesnasty zorganizowała redakcja miesięcznika „Czysta Energia” we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Forum towarzyszy Międzynarodowym Targom Pol-Eco-System.

Czytaj więcej

Skomentuj