Po raz szesnasty redakcja miesięcznika „Czysta Energia” we współpracy z MTP, przygotowała program obejmujący najbardziej aktualne zagadnienia i problemy związane ze stanem oraz perspektywami rozwoju energetyki odnawialnej. Dwudniowe Forum rozpocznie się w środę (12.10) podczas targów Pol-Eco-System w Poznaniu.

Czy obecne zapisy w Ustawie z 20 lutego o zmianie ustawy o OZE, przyjętej przez Sejm i podpisanej przez prezydenta RP w czerwcu br., wprowadzające kilka nowych pojęć i rodzajów rozliczeń energii OZE, to już koniec przedłużającej się walki o OZE?

Aby ocenić obecną sytuację, warto przyjechać na 16. Forum Czystej Energii i osobiście zadać pytanie przedstawicielowi Ministerstwa Energii, a także posłuchać o tym, jak pozyskać finansowe wsparcie i poznać zdanie ekspertów, których redakcja miesięcznika „Czysta Energia” zaprosiła do przedstawienia prezentacji.

W tym roku organizatorzy szczególną uwagę zwrócili na zagadnienia dotyczące biogazowni zarówno rolniczych jak i przy oczyszczalniach ścieków. Omówione zostaną m. in.: nowości technologiczne poprawiające wydajność biogazowni rolniczych, biotechnologie rozruchu i eksploatacji biogazowni rolniczych, a także wpływ dodatku kosubstratów na zwiększenie efektywności fermentacji metanowej osadów ściekowych. Klastry energii w świetle ustawy o OZE, możliwości zwiększenia zużycia produkowanej energii na potrzeby własne, magazynowanie energii, a także prosument i jego instalacja fotowoltaiczna – to tylko niektóre tematy, które będą omawiane pierwszego dnia Forum Czystej Energii.

Na temat prosumenta indywidualnego i  biznesowego w świetle znowelizowanej ustawy o OZE mowa będzie drugiego dnia Forum. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące dużych słonecznych systemów ciepłowniczych z magazynami energii. Sesja: system aukcyjny poświęcona będzie aktualnościom aukcyjnym, praktyce prekwalifikacji URE, instalacjom biogazowym oraz instalacjom hybrydowym w perspektywie nowelizacji ustawy o OZE. Natomiast podczas sesji: Gminne inwestycje w instalacje OZE uczestnicy Forum pogłębią swoją wiedzę na temat organizacji lokalnych, masowych programów prosumenckich dla mieszkańców, a także finansowania w Regionalnych Programach Operacyjnych.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj