Po raz piętnasty redakcja „Recyklingu” wraz z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi organizuje trzydniowe seminarium podczas Targów Pol-Eco-System w Poznaniu. Początek wydarzenia już we wtorek, 11 października.

Jaki wpływ na branżę zajmującą się recyklingiem elektroodpadów miała nowelizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym? Czy recykling elektroodpadów może stać się kluczowym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym? W jaki sposób zakłady przetwarzania mogą się przygotować do audytów? Czy nowe rozwiązania wynikające z tych przepisów pomogą osiągnąć zakładane poziomy odzysku i recyklingu odpadów oraz zapobiegną występowaniu patologii w branży?

Przy tych analizach pomocne będą dane z raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2015 r., który zaprezentuje Małgorzata Tomczak z Departamentu Kontroli Rynku w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Tematyce związanej z elektroodpami będzie poświęcony pierwszy dzień Forum – 11 października.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych to tematyka, która będzie dominować podczas drugiego dnia. Obecny projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wzbudza emocje w gminach, na których spoczywa odpowiedzialność za zorganizowanie systemu gospodarki odpadami. Co przyniesie zatem próba standaryzacji zasad selektywnej zbiórki odpadów? Czy rozszerzona odpowiedzialność producenta obejmie dofinansowanie tego systemu zbiórki? Nad tymi zagadnieniami pochylą się uczestnicy podczas debaty „Selektywna zbiórka odpadów – tak, ale jak? Koszty selektywnej zbiórki odpadów a jakość surowca”.

Kolejnym obowiązkiem gmin jest ograniczenie masy odpadów biodegradowalnych przeznaczonych do składowania, a selektywną zbiórkę bioodpadów zapewnia zaledwie 53 proc. polskich gmin.. Jak zatem gminy powinny prowadzić zbiórkę strumienia odpadów organicznych? Jakie są największe bariery związane z zagospodarowaniem tej frakcji odpadów? Pytań i wątpliwości jest wiele, ale istnieją wiele dobrych przykładów ich rozwiązań zarówno w Polsce, jak i Europie. Dlatego zagadnieniom związanym ze zbiórka i recyklingiem bioodpadów poświęcono trzeci dzień Forum Recyklingu – 13 października.

Odpowiedzi na te oraz inne pytania postarają się udzielić eksperci zaproszeni do uczestnictwa w XV edycji Forum Recyklingu – trzydniowego cyklu seminariów poświęconych recyklingowi odpadów, organizowanego przez redakcję kwartalnika „Recykling” oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Forum Recyklingu 2016:

11 października: „Recykling elektroodpadów – ważne ogniwo w gospodarce o obiegu zamkniętym”

12 października: „Gospodarka odpadami – wyzwania i szanse rozwoju recyklingu”
debata: Selektywna zbiórka odpadów – tak, ale jak? Koszty selektywnej zbiórki odpadów, a jakość surowca”

13 października: „Zbiórka i recykling bioodpadów”.

Pełny program wydarzenia dostępny jest TUTAJ.

Na wydarzenie można zapisać się na Facebooku.

Czytaj więcej

Skomentuj