Pula kilkudziesięciu milionów złotych zostanie niebawem uruchomiona dla wsparcia projektów ponadregionalnych służących czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju oraz związanych z ograniczeniem niskiej emisji w Lubuskiem.

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ogłosiła konkurs na projekty związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. Chodzi o działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

W ramach tego naboru finansowane będą projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju: parki narodowe i obszary Natura 2000 oraz, w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych, leżących poza ww. obszarami.

Główny nacisk zostanie położony na wsparcie działań wynikających z dokumentów zarządczych dla ww. obszarów, przygotowanych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Ogólna pula pieniędzy przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym naborze wynosi 30 mln zł. Wnioski przyjmowane będą od 30 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Poznaj szczegóły naboru

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił dwa konkursy na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Pierwszy nabór dotyczy ograniczania tzw. niskiej emisji w miastach. Dofinansowanie będzie można uzyskać na budowę lub przebudowę infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego. Do projektów zaliczają się więc m.in. ścieżki rowerowe, inteligentne systemy transportowe oraz ciągi pieszo-rowerowe.

Na finansowe wsparcie w ramach tego konkursu przewidziano 40 mln zł. Wnioski w konkursie będzie można składać od 28 listopada do 5 grudnia 2016 r.

Poznaj szczegóły naboru dla ZIT Zielona Góra

Drugi konkurs organizowany w ramach RPO Lubuskie 2020 jest zorganizowany w ramach poddziałania 3.3.2 i został przeznaczony na wsparcie identycznych przedsięwzięć, ale w ramach ZIT Gorzów Wielkopolski. Terminy składania wniosków są także takie same. Inna jest natomiast łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie. Wynosi ona bowiem niespełna 15 mln zł.

Poznaj szczegóły naboru dla ZIT Gorzów Wielkopolski

Czytaj więcej

Skomentuj