Dobiega końca pierwsze koszenie w pasach drogi. Kolejne zaplanowano na 30 maja, wtedy rozpocznie się również koszenie w parkach. W kwestii sprzątania miasta dzieje się jednak znacznie więcej.

Od kilku tygodni prezydent Szczecina Piotr Krzystek wizytuje różne dzielnice i sprawdza, jak wyglądają pod kątem czystości. Ostatniego dnia kwietnia na Prawobrzeżu, wziął udział w drugiej edycji akcji „Szlifujemy Szmaragd” polegającej na sprzątaniu jednego z najpiękniejszych miejsc w naszym mieście – Jeziora Szmaragdowego. Zanurkował razem z nurkami i z dna jeziora wyciągał odpady.

Wielkie wiosenne porządki

Na ulicach miasta można spotkać w kamizelkach odblaskowych pracowników Zakładu Usług Komunalnych czy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. W porządki po zimie zaangażowane są również zewnętrzne firmy. Tak jest m.in. w przypadku koszenia trawy. Dobiega końca pierwsze tegoroczne koszenie. Do 1 maja wykoszono pasy drogi. Ostatniego dnia miesiąca rozpocznie się drugie koszenie, które potrwa do 12 czerwca. Wtedy również obejmie parki, podobnie jak trzecie trwające od 11 do 24 lipca. Czwarte – sierpniowe – potrwa od 29 sierpnia do 11 września, a piąte – od 17 października do 30 października.

Jednocześnie, odrębnie w każdy wtorek sprzątane są pasy drogi. Parki i zieleńce natomiast w razie potrzeby.

Dzikie wysypiska śmieci

Bez przerwy usuwane są dzikie wysypiska śmieci, zarówno z terenów miejskich, jak i leśnych. O ich występowaniu można informować poprzez Alert Miejski, a dokładniej portal www.alertszczecin.pl. – Tylko od 1 stycznia, do początku kwietnia z terenu lasów sprzątnięto 16 ton odpadów. Najwięcej, bo aż ponad 2,6 tony znajdowały się w rejonie ulicy Huculskiej, przy ulicy Miodowej 2,5 tony, przy ulicy Stary Szlak 2,2 tony. – informuje Andrzej Kus, rzecznik prasowy Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.

Utrzymanie czystości w lasach obejmuje podział na dwa leśnictwa: Dąbie i Głębokie. Pierwsze z nich sprzątane jest zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zaplanowane środki na tegoroczne sprzątanie w lasach to ok. 180 tys. zł.

Zgłaszaniu nieprawidłowości służy również Alert Miejski. W tym roku Miasto ma podpisaną umowę z firmą Sita Jantra, która nakazuje uprzątnięcie zgłoszonego przez mieszkańców miejsca. Wykonawca ma maksymalnie 3 dni robocze na realizację zgłoszenia. W pierwszym kwartale tego roku Sita Jantra interweniowała 71 razy. Zabrała ponad 52 tony odpadów, co kosztowało miasto ponad 45 tys. zł.

Sprzątanie na zgłoszenie

W tym roku z pomocy pracowników interwencyjnych Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego mogą korzystać rady osiedla. Ich przedstawiciele dysponują całorocznym grafikiem i mogą wcześniej zgłaszać potrzeby posprzątania danych rejonów swojej dzielnicy.

W takich sprzątaniu każdego dnia bierze udział od 60 do 70 pracowników interwencyjnych. Sprzątają również tereny niezgłoszone. Podzieleni są na kilka grup i dbają także o utrzymanie porządku w pasach drogi: sprzątają chodniki, odchwaszczają krawężniki, sprzątają drogi rowerowe i parkingi SPP. Dzięki ich pracy, zarówno z pasów drogi, jak i terenów zgłoszony przez RO znika 200 ton odpadów miesięcznie.

Do dyspozycji Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego są także dwie nowoczesne zamiatarki. Każdego dnia można je spotkać podczas sprzątania chodników.

ZDiTM jest także odpowiedzialny za opróżnianie koszy na śmieci, a jest ich ponad 2300. Wiosną wszystkie będą również wymyte i serwisowane. W ramach porządków wiosennych oczyszczane są przystanki oraz wiaty służące komunikacji miejskich. 300 z nich należy do ZDiTM, 240 wiat jest firm zewnętrznych.

Rozpoczęła się także akcja usuwania z chodników psich odchodów. Pracownicy ZDiTM zbierają je każdego dnia, dwoma specjalnymi odkurzaczami.

Wiosną rozpocznie się mycie i malowanie barierek na kolor szary. W tym roku planowane jest ujednolicenie koloru na wszystkich szczecińskich lokalizacjach.

Straż miejska kontroluje

W porządki zaangażowana jest także straż miejska, która od początku marca prowadzi akcję „Słońce świeci, czas posprzątać swoje śmieci”. Przypomina, że wiosenne obowiązki zarządcy nieruchomości nie kończą się na drzwiach wejściowych do budynku. Odpowiada także za stan nawierzchni chodników i dróg dojazdowych do nieruchomości, jeśli stanowią one jej część.

 

Strażnicy prowadzą jednocześnie działania kontrolne. Ich zadaniem jest także inwentaryzacja terenów szczególnie zanieczyszczonych: tereny miejskich, prywatnych bądź będących w innym niż miejskim zarządzie, np. spółki PKP.

– W sumie od 1 marca do 3 kwietnia: skontrolowano 443 zanieczyszczone tereny, 256 uporządkowano po interwencji Straży Miejskiej, 187 jest w trakcie realizacji np. poprzez aplikację Alertu Miejskiego – informuje Joanna Wojtach ze straży miejskiej.

Informację na temat planu działań kontrolnych można znaleźć na stronie szczecińskich strażników.

Inne aktywności

Kolejną akcją związaną z wiosennymi porządkami, jest akcja edukacyjna prowadzona przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska „Misja dzieci – Szczecin bez śmieci”. Od marca uczniowie szczecińskiej szkół, wraz z urzędnikami, sprzątają wyznaczone wcześniej przez nauczycieli najbardziej zanieczyszczone okolice swojej szkoły. W trakcie zajęć w terenie mają okazję dowiedzieć się wszystkiego o segregacji odpadów. Na koniec kilkugodzinnego sprzątania otrzymują pamiątkowe prezenty. Akcja potrwa do października.

Miasto również bierze udział i udziela wsparcia przy organizacji różnego rodzaju pikników osiedlowych czy innych spotkań. Bezpłatnie podstawia kontenery na odpady, często przekazywane są również miejskie gadżety pamiątkowe.

Czytaj więcej

Skomentuj