O środowisku Europy, jego dynamicznych zmianach i ich konsekwencjach wraz z upublicznieniem raportu GEO-6 dla regionu paneuropejskiego będzie mowa podczas czwartkowej międzynarodowej konferencji “Nauka, biznes i środowisko” w Warszawie.

Przedstawiciele świata nauki i biznesu, administracji i władz samorządowych, a także organizacji pozarządowych i międzynarodowych spotkają się 15 września w Warszawie, aby podjąć dyskusję o najpilniejszych wyzwaniach związanych ze stanem i zmianami środowiska w regionie paneuropejskim oraz o perspektywach współpracy na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ do 2030 r.

Konferencja organizowana jest przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT) Politechniki Warszawskiej. Patronat nad wydarzeniem objęło czasopismo „Recykling” i Portal Komunalny.

Konferencja realizowana jest w partnerstwie z United Nations Environment Programme (UNEP). Głównym jej celem jest prezentacja stanu, zmian i zagrożeń regionu paneuropejskiego zidentyfikowanych w najnowszym raporcie UNEP wydanym w ramach serii Global Environment Outlook. Raport

GEO-6 Assessment for the pan-European region” został opublikowany w czerwcu 2016 r. i zaprezentowany po raz pierwszy na konferencji ministrów środowiska 8 czerwca 2016 r. w Batumi. Konferencja w Warszawie będzie pierwszym wydarzeniem, w trakcie którego raport zostanie zaprezentowany szerokiej publiczności, jak również stanie się przedmiotem dyskusji ekspertów reprezentujących różne środowiska i różne kraje.

– Mamy nadzieję, że ta dostępna w języku polskim publikacja będzie przystępnym źródłem wiedzy, a ta wiedza punktem wyjścia do podejmowania możliwie najlepszych dla środowiska i zdrowia człowieka decyzji – mówi Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Uczestnicy konferencji (blisko 300 osób), z których większość stanowić będą osoby decyzyjne różnych szczebli, reprezentujące sektor publiczny, prywatny i pozarządowy, w ramach trzech sesji tematycznych dyskutować będą o wyzwaniach sygnalizowanych przez UNEP w Raporcie GEO-6 dla regionu paneuropejskiego, dotyczących m.in. zachowania różnorodności biologicznej, zrównoważonego rozwoju miast, gospodarki o obiegu zamkniętym.

Odrębna sesja będzie poświęcona działaniom UNEP w zakresie gromadzenia informacji o środowisku z użyciem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wśród których wiodącą rolę pełni platforma UNEPLive (uneplive.unep.org). Będzie to część szczególnie interesująca dla wszystkich, którzy oczekują i potrzebują rzetelnych, aktualizowanych na bieżąco informacji o stanie środowiska, jego zmianach i zagrożeniach.

Czytaj więcej

Skomentuj