Gmina Warka przeznaczy ponad 700 tys. zł wsparcia z Unii Europejskiej na ochronę przyrody oraz edukację ekologiczną mieszkańców.

Umowy w tej sprawie podpisali 25 października członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz burmistrz Warki Dariusz Gizka. Burmistrz stwierdził, że w Warce już od kilku lat jest kładziony nacisk na turystykę i dzięki temu projektowi, który w przyszłym roku uda się zrealizować, będzie możliwa ochrona najbardziej cennych przyrodniczo terenów.

Ochrona siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków występujących na terenie gminy Warka oraz na obszarach Natura 2000 i Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Pilicy i Drzewiczki” to główny cel projektu realizowanego dzięki funduszom unijnym.

W ramach inwestycji powstaną ścieżki turystyczne, które ograniczą negatywny wpływ ruchu turystycznego na środowisko. Wybudowana zostanie również kładka i dwa podesty umożliwiające zwiedzającym obserwację przyrody. Poza tym teren 9 tys. m² zostanie obsadzony roślinnością, co przełoży się na poprawę ochrony cennych siedlisk, jak również blisko trzydzieści gatunków ptaków chronionych m.in. zimorodka, gąsiorka i bączka.

W ramach projektu planowana jest również kampania edukacyjna z zakresu bioróżnorodności i jej ochrony. – Nasze szkoły, nasza młodzież będzie mogła wyjść na ścieżkę edukacyjną, na której będzie wybudowana altanka i wiata edukacyjna. Tam nauczyciel przyrody „na żywo” będzie mógł przekazać informacje na temat chronionych siedlisk roślin czy ptaków – zaznacza Dariusz Gizka. Informacje dostępne będą także m.in. w broszurach i na stronie internetowej.

Całkowita wartość projektu „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce” to  ponad 957 tys. zł.

W ramach unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł. Za wydatkowanie tych środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2016 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 2,5 mld zł.

Czytaj więcej

Skomentuj