Problem wód opadowych od lat elektryzuje branżę. W ostatnim czasie zrobiło się o nim szczególnie głośno za sprawą, planowanych przez MŚ, zmian w podejściu do naliczania opłat za deszczówkę a także przygotowywanego przez ekspertów Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” dokumentu w tej sprawie.

O kulisach powstania tej publikacji i jej głównych założeniach opowiedział Andrzej Osiński, przewodniczący zespołu do spraw wód opadowych i roztopowych, powołanego przez IGWP.

Izba do tematu wód opadowych podeszła kompleksowo. W zespole wyodrębniono trzy grupy: ds. legalistycznych i prawnych, ds. technicznych i eksploatacyjnych oraz ds. ekonomicznych.

Czytaj także >>> Opłaty za wody opadowe coraz bliżej

W przygotowywanym zeszycie mają znaleźć się m.in. praktyczne uwagi dla eksploatatorów, dane techniczne, standardy eksploatacyjne a także opis działań przedsiębiorstw wod-kan, którym z sukcesem udało się rozwiązać kwestię gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na swoim terenie. Poruszona zostanie też kwestia retencji, na którą szczególny nacisk kładzie Unia Europejska.

Czytaj także >>> Kongres Envicon Water już wkrótce! [WIDEO]

Prace nad jego powstaniem, które planuje się zakończyć z końcem drugiego kwartału tego roku, są jednak uzależnione od zapowiadanej przez Ministerstwo Środowiska nowelizacji ustawy Prawo wodne. Ma ona na celu wyeliminowanie niespójności, występujących w polskim prawodawstwie i zgodnie z jej założeniami, wody opadowe nie mają być już ściekami a wprowadzanie ich do wód i do ziemi będzie usługą wodną traktowaną jako korzystanie z wód, za co naliczana ma być odpowiednia opłata. Ponadto planowane jest wprowadzenie opłaty za utratę naturalnej retencji, która ma stanowić wsparcie dla kształtowania warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego preferującej pozostawienie na terenie nieruchomości jak największej powierzchni mogącej retencjonować wody opadowe lub roztopowe.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj