Polacy produkują coraz więcej śmieci. Statystyczny Polak produkuje rocznie 283 kg odpadów komunalnych – poinformował GUS. Najwięcej śmieci wytwarzają mieszkańcy woj. dolnośląskiego, a najmniej świętokrzyskiego.

Według najnowszych danych GUS w 2015 r. w Polsce zebranych zostało 10863,5 tys. ton odpadów komunalnych, a więc o 5,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Na jednego mieszkańca Polski przypadało średnio 283 kg zebranych odpadów komunalnych, w tym najwięcej w województwach: dolnośląskim (340 kg), zachodniopomorskim (337 kg), śląskim (332 kg) i lubuskim (328 kg); najmniej natomiast w województwach: świętokrzyskim (166 kg), lubelskim (180 kg) i podkarpackim (196 kg).

Coraz mniej firm śmieciowych

Z danych GUS wynika, że w ubiegłym roku o 4 proc. spadła liczba przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W 2015 r. było ich 1517. W 2015 r. prywatne firmy odebrały 62,7 proc. odpadów komunalnych (63,6 proc. w 2014 r.). Firmy będące własnością podmiotów zagranicznych zebrały 9,8 proc. odpadów komunalnych, mniej niż w roku poprzednim (13,1 proc.).

Większość (81,8 proc.) odpadów komunalnych w 2015 r. zostało odebranych od gospodarstw domowych. Ilościowo było to 8888,8 tys. ton – wzrost o 5,2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Drugim znaczącym źródłem pochodzenia odpadów komunalnych (15,2 proc.) był handel, mały biznes, biura i instytucje. Ilość odpadów zebranych z tego źródła wyniosła 1652,2 tys. ton (spadek o 4,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim). Odpady zebrane w ramach świadczenia usług komunalnych, takich jak czyszczenie ulic lub utrzymanie parków czy cmentarzy, stanowiły natomiast 3 proc. ogólnej masy zebranych odpadów komunalnych (322,5 tys. ton – spadek o 8,5 proc. w stosunku do 2014 r.). W 2014 r. udział tych trzech źródeł w ilości zebranych odpadów komunalnych stanowił odpowiednio 79,8, 16,8 i 3,4 proc.

W 2015 r. odnotowano wzrost udziału odpadów zebranych selektywnie w ogólnej ilości zebranych odpadów komunalnych – z 19,8 proc. w 2014 r. do 23,4 proc. Całkowita waga zebranych selektywnie odpadów wzrosła z około 2049 tys. ton w 2014 r. do około 2537 tys. ton w 2015 r. Na jednego mieszkańca Polski przypadało około 66 kg zebranych selektywnie odpadów komunalnych (rok wcześniej – 53 kg).

Spada liczba dzikich wysypisk

Według danych GUS na koniec 2015 r. w Polsce istniało 1978 dzikich wysypisk, tj. o 16,6 proc. mniej niż w roku poprzednim. W miastach istniały 483 takie wysypiska (spadek w porównaniu z 2014 r. o 35,2 proc.), a na obszarach wiejskich – 1495 (spadek w stosunku do 2014 r. o 8,1 proc.).

W 2015 r. zlikwidowanych zostało 14322 dzikich wysypisk, z czego 86,1 proc. w miastach. W porównaniu z rokiem poprzednim ogólna liczba zlikwidowanych nielegalnych miejsc składowania odpadów komunalnych wzrosła o około 12,7 proc. (w miastach był to wzrost o 12,2 proc., natomiast na obszarach wiejskich o 16,1 proc.). Podczas likwidacji dzikich wysypisk zebrano około 45,234 tys. ton odpadów komunalnych (mniej o 3,1% niż w 2014 r.), z czego 84,2 proc. w miastach (spadek o 3,4 p.proc w porównaniu do roku poprzedniego).

Źródło: Kurier PAP

Czytaj więcej

2 Komentarze

Skomentuj