Czy po latach dyskusji nad wprowadzeniem efektywnego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta dla odpadów opakowaniowych, tak by wspomagał rozwój nie tylko selektywnej zbiórki, ale i recyklingu odpadów, nadchodzi przełomowy moment?

W gronie ekspertów odbyło się 29 września 2017 r. spotkanie branżowe o znaczeniu rozszerzonej odpowiedzialności producenta na rozwój recyklingu w Polsce.

Spotkanie otworzyli: Magdalena Dutka, prezes firmy Abrys wraz z  Dominikiem Bąkiem, zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– System opłat powinien być spójny, racjonalny i wspierać określone cele w gospodarce odpadami. Obecny krajowy system opłat nie spełnia oczekiwań – wymaga gruntownej i pilnej modyfikacji – stwierdził Krzysztof Kawczyński z Krajowej Izby Gospodarczej.

Porównanie stawek opłat za opakowania detaliczne w wybranych krajach UE w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta z 2017 r. pokazuje, że system w Polsce na tle innych krajów jest najtańszy. W naszym kraju  przedsiębiorcy płacą 1 zł/rok/mieszkańca, w UE od 5 do 15 euro.

Kluczowy nasuwający się wniosek to pilne zmiany w udziale przemysłu w kosztach gminnego systemu gospodarowania odpadami, w tym zbiórki selektywnej i recyklingu odpadów.

Poza tym w gronie ekspertów prowadzono ożywione debaty, podczas których zastanawiano się nad wprowadzeniem efektywnego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta dla odpadów opakowaniowych, tak by wspomagał rozwój nie tylko selektywnej zbiórki, ale i recykling odpadów.

Istotne jest też zwrócenie uwagi na potencjał surowców, ocena możliwości dalszego rozwoju selektywnego zbierania, ale też barier w jej rozwoju. By to uzyskać konieczne jest stworzenia mechanizmu weryfikującego dane o odzysku i recyklingu odpadów komunalnych raportowane przez gminy (zapewnienie spójności danych raportowanych przez organizacje odzysku i gminy).

Zdaniem niektórych ekspertów środki finansowe powinny “podążać za odpadem”, a według innych powinny finansować zbieranie i przygotowanie do recyklingu (bez recyklingu). Kontrowersje wśród zebranych wzbudzała kwestia ustanowienia instytucji regulatora systemu (np. optymalnie w formule PPP). Ważny jest sposób kształtowania dopłat od przedsiębiorców wprowadzających poprzez zastosowanie algorytmu oraz określenie systemu organizacyjnego poboru i dystrybucji opłat z przemysłu.

W spotkaniu branżowym zorganizowanym przez firmę Abrys udział wzięli przedstawiciele RIPOK-ów, samorządów, organizacji odzysku, producentów i recyklerów.

Pełna relacja z komentarzami branży będzie opublikowana w  kwartalniku “Recykling” (IV/2017).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj