Jakie są możliwości rozwoju cyfrowych państw regionu Morzą Bałtyckiego oraz co jest głównym celem strategii UE dla Morza Bałtyckiego – to kwestie, o których mówił podczas spotkania w Tallinie minister Karol Okoński z Ministerstwa Cyfryzacji.

Tegoroczna edycja dorocznego Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego została zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii we współpracy z Bałtyckim Forum Rozwoju (Baltic Development Forum) oraz Komisją Europejską. Spotkanie odbywa się w Tallinnie 4-5 czerwca. W przyszłym roku gospodarzem będzie Gdańsk.

Hasłem przewodnim tallińskiej edycji Forum jest „Region Morza Bałtyckiego po 2020 roku”.

Jak mówił Karol Okoński, osią współpracy w obszarze cyfrowym powinien być rozwój gospodarki opartej na danych. Dzięki zapewnieniu swobodnego przepływu danych przemysłowych, państwa regionu Morza Bałtyckiego będą mogły wyrosnąć na lidera cyfrowego UE, co następnie przełoży się na uskutecznianie wykorzystywania nowych technologii tj. sztuczna inteligencja.

Podczas spotkania Minister zachęcał do nawiązywania transgranicznej współpracy administracji publicznych, które powinny wspierać mobilność w ramach regionu interoperacyjnych systemów e-administracji.

Głównym celem Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego jest zacieśnienie współpracy w regionie i wykorzystanie potencjału, jaki pojawił się wraz z rozszerzeniem wspólnoty. Istotą Strategii jest współpraca na wielu poziomach: rządowym, regionalnym i lokalnym, z udziałem świata nauki, ośrodków badawczych, akademickich, struktur regionalnych, instytucji zarządzających programami operacyjnymi, a także sektora prywatnego.

Strategia stwarza możliwość nawiązania szerokich kontaktów z partnerami makroregionu, inicjowania nowych projektów oraz promowania na forum międzynarodowym projektów już istniejących.

Organizowane od 2010 r. dwudniowe forum jest najważniejszym wydarzeniem gromadzącym partnerów Strategii i instytucje zainteresowane współpracą w regionie bałtyckim.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj