Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poznaliśmy założenia

Rozłączne przetargi, zróżnicowanie stawek opłat za odbiór odpadów lub ich zmniejszenie w przypadku kompostowników przydomowych, czy wzmocniona kontrola samorządów nad systemem. M.in. te założenia znajdują się w projekcie zmian ustawy u.c.p.g.