1 / 7

Na terenie oczyszczalni ścieków Ruptawa przy Centrum Edukacji Ekologicznej Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji uruchomiono wyjątkową ścieżkę edukacyjną pn. „Rzeka wiedzy”.

Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 9 czerwca 2016 r. Nazwa „Rzeka wiedzy” nie jest przypadkowa – ścieżka dydaktyczna swoim kształtem przypomina naturalny bieg rzeki, a na jej meandrach znajduje się 14 stanowisk edukacyjnych o różnorodnej tematyce. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym ze zrównoważonym rozwojem oraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii również na przykładzie JZWiK.

Na odwiedzających „Rzekę wiedzy” czeka m.in. kiosk multimedialny, w którym zobaczą filmy, bajki edukacyjne, zagrają w ciekawe quizy poświęcone ekologii. Dużą atrakcją jest również budynek w kształcie ryby, a w nim stanowisko do obserwacji mikroskopowej oraz gra na ruchomych sześcianach, a także drewniane koło wodne zasilane oczyszczonymi ściekami jako przykład ekoenergii.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z NFOŚiGW w ramach zadania „Edukacja dla ekorozwoju”. Oprócz budowy ścieżki edukacyjnej JZWiK przy współpracy z funduszem doposaży budynek Centrum Edukacji Ekologicznej w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj