1 / 9

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” świętuje w tym roku swoje dziesięciolecie od momentu założenia.

Oficjalna uroczystość świętowania 10-lecia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” odbyła się 9 września 2016 r. w auli UAM w Kaliszu. W wydarzeniu uczestniczyli reprezentanci władz wojewódzkich i powiatowych, narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kaliszu, kaliskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, miast i gmin członkowskich ZKG oraz przedsiębiorcy biorący udział w budowie zakładu, dostawcy i odbiorców odpadów, a także inne osoby, których udział i zaangażowanie przyczyniły się do powstania „Orlego Stawu” i jego funkcjonowania.

Na spotykaniu była obecna cała załoga „Orlego Stawu” wraz z dyrekcją i kierownictwem. Gości przywitał Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński. Następnie Daniel Tylak, przewodniczący Zarządu Związku przedstawił gościom historię oraz ideę powstawania związków komunalnych w Polsce, w tym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

O koncepcji, historii realizacji i technicznych aspektach budowy zakładu w Orlim Stawie opowiadał, kierujący jego budową, a obecnie jego dyrektor – Piotr Szewczyk. W kolejnych wystąpieniach kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych omawiali zakres działania i pracę swoich działów. O odnotowanych sukcesach i przyznanych nagrodach oraz specyficznych aspektach działalności Związku i Zakładu mówiła Justyna Grzelak, zastępca dyrektora zakładu. Elementem artystycznym i zwieńczeniem uroczystości był koncert Marzeny Ugornej, która zaprezentowała swój autorski program „Blues”.

Zakład

Do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych, gm. Ceków Kolonia już od dziesięciu lat trafiają odpady komunalne. Zakład oddano do użytku we wrześniu 2006 r. Inwestorem, właścicielem terenu oraz użytkownikiem jest Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

W ZUOK o wydajności rocznej 100 tys. t odpadów zastosowano technologię mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z sortownią i kompostownią.

Zakład jest sukcesywnie unowocześniany i rozbudowywany. W ostatnich latach został zrealizowany kolejny etap modernizacji – powstała instalacja czynnego odgazowywania składowiska, która umożliwia wykorzystanie gazu składowiskowego do produkcji energii elektrycznej w kogeneracji z produkcja ciepła. W najbliższym czasie powstanie kompostowani płytowa do zagospodarowania selektywnie zebranej frakcji odpadów zielonych i innych bioodpadów.

Dni otwarte

Kontynuacją obchodów jubileuszu dziesięciolecia Zakładu będą dni otwarte w „Orlim Stawie” w dniu 17 września w godz. 10.00 – 16.00.

Dla zwiedzających będą czekać liczne atrakcje m.in. ekologiczne pokazy i warsztaty, plac zabaw dla najmłodszych, konkursy z nagrodami czy też pokaz sprzętu transportowego.

Dodatkowo, w tym dniu prowadzona będzie zbiórka odpadów niebezpiecznych i elektrosprzętu.

Czytaj więcej

Skomentuj