W ustawie o OZE wprowadzono definicję klastrów energii. Barbara Adamska, ekspert rynku klastrów energii, wyjaśnia w jaki sposób tworzenie klastrów wpłynie na rozwój odnawialnych źródeł energii.

– W naturalny sposób klastry energii będą wspierały powstawanie lokalnych źródeł wytwórczych. W znacznej części będą to niewielkie instalacje prosumenckie, ale oczywiście również większe. Rozwój klastrów energii to przede wszystkim rozwój generacji ze źródeł rozproszonych z odnawialnych źródeł energii – wyjaśnia Barbara Adamska reprezentująca firmę ADM Poland.

Klastry z założenia mają być platformą wymiany doświadczeń.

– Chodzi tutaj też o wymianę doświadczeń pomiędzy poszczególnymi inicjatywami klastrowymi. Jestem bardzo optymistyczna jeśli o to chodzi bo wszyscy, którzy zaangażowani są w budowę klastrów energii natykają na podobne problemy i niejednokrotnie nie ma możliwości rozwiązywania wszystkich problemów we własnym zakresie. Niektóre problemy są takie same w różnych inicjatywach. Wierzę, że taka wymiana doświadczeń ma szansę zaistnieć, a z pewnością będzie ona z korzyścią dla inicjatyw, które chcą powstać – dodała B. Adamska.

Czytaj więcej

Skomentuj