Pozostać w związku międzygminnym, czy z niego wyjść i zlecać odbiór odpadów swojej spółce w ramach in house? – m.in. o takich dylematach samorządowców dyskutować będą uczestnicy branżowej konferencji, która odbędzie się od 6 do 8 września w Białymstoku.

Na 20. jubileuszową konferencję „Kompleksowa gospodarka odpadami” organizowaną przez Abrys zapisało się już 200 specjalistów i ekspertów branży odpadowej z całego kraju. Tematów do dyskusji z pewnością nie  zabraknie, bo w gospodarce odpadami mamy do czynienia z licznymi i dynamicznymi zmianami. Jedna z ostatnio uchwalonych przez Sejm dotyczy możliwości zlecania przez gminy bezprzetargowo odbioru odpadów swoim spółkom.  Ile gmin ma dziś jeszcze własne spółki i zdecyduje się na wprowadzenie in house? Jak zachowają się samorządy, które tworzą związki międzygminne? Na temat tych ostatnich i ich roli w systemie gospodarki odpadami mówić będzie w Białymstoku dr inż. Jolanta Kamińska-Borak z Celowego Związku Gmin R-XXI. – Celem  powstania związku jest wspólne planowanie i wykonywanie zadań założonych w polityce ekologicznej na terytorium gmin będących uczestnikami Związku w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, mieszkańców tych gmin dotyczących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego – przypomina J. Kamińska – Borak.

Podczas konferencji nie zabraknie też pytań o standaryzację selektywnej zbiórki, czy też przyjęty niedawno przez KPGO i aktualizację WPGO przez województwa. Z pewnością w dyskusji pojawi się też nie raz hasło „circular economy”.

Wciąż można się jeszcze zapisać na białostocką konferencję – zgłoszenia przyjmowane są do 26 sierpnia 2016 r. Więcej szczegółów na www.abrys.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj